Life & Mindfulness Educator®

Når du vil undervise i mindfulness.
For alvor.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En af de mest seriøse mindfulness instruktør og underviseruddannelser, du kan vælge.

Life & Mindfulness Educator® uddannelsen er til dig, der mener det alvorligt, når du siger, at du vil være professionel mindfulness instruktør og underviser.

Som professionel mindfulness underviser skal du kunne flere ting.

Du skal naturligvis have styr på det teoretiske materiale. Det gælder både de enkelte mindfulness principper, men også de forsknings- og evidensbaserede resultater for mindfulness virkning på hjerne, krop og sind.

Derudover skal du kunne kunne formidle og lede kursister ind i mindfulness praksis. Både som inspirator og vejleder såvel som med et grundlæggende didaktisk fundament, sådan at du kan håndtere de forskellige undervisningssituationer, du kan komme ud for. Du skal kunne aflæse en gruppes såvel som den enkeltes tilstand og forstå at agere herfra.

Du skal have din egen praksis, opbygget gennem længere tid og en erkendelse af mindfulness på et dybere plan og ikke blot en begrebsmæssig forståelse.

Helle på vej til yoga.jpg

Life & Mindfulness Educator® uddannelsen er modul opbygget


OBS! Fra 2020 - (og efter ME20) - er Life & Mindfulness Educator® uddannelsen ændret til en MODUL-opbygget uddannelse.

Life & Mindfulness Educator® uddannelsen og certificeringen er bygget op på grundlag af uddannelserne:

 • Life & Mindfulness Practitioner
 • Life & Mindfulness Advanced Practitioner

Når du vil gå videre og blive Life & Mindfulness Educator® bygger du ovenpå med følgende elementer:

 • Stilhedsretreat
 • HMSR® forløb
 • Kærlighedsweekend workshop
 • Educator® Master Class, inkl. eksamensforløb
 • Trainee forløb

Skærmbillede 2019-11-25 kl. 11.32.42.png 

Du kan ansøge om at blive optaget på Life & Mindfulness Educator® uddannelsen, når du har gennemført Life & Mindfulness Practitioner og Life Mindfulness Advanced Practitioner uddannelsesforløbene.

Når du bliver optaget, fastlægges en individuel plan for din Life & Mindfulness Educator® uddannelse.

Den individuelle plan fastlægges i samspil med dine mål, visioner og praktiske muligheder. Det betyder, at du kan gennemføre uddannelsen ved siden af nuværende beskæftigelse og andre forpligtelser og at der ikke er forhåndsfastlagte rammer, som skal følges. Det gør uddannelsen meget fleksibel og giver dig mulighed for at gennemføre, som det passer bedst for dig.

Du kan få et forhåndstilsagn om optagelse på Life & Mindfulness Educator® Masterclass og vælge at bygge op til denne med f.eks. gennemførelse af HMSR® forløb, Stilhedsretreat og Kærlighedsweekend inden du endeligt tilmelder dig Educator® Masterclass, sålænge disse er gennemført indenfor maks. to år før starten på Masterclass.

Der optages kun Life & Mindfulness Educator® "flows" (gruppe af Educator® studerende) med maks. 4-8 deltagere pr. flow.

Det betyder for dig, at du som Life & Mindfulness Educator® ikke kun vil komme igennem en professionel og grundig mindfulnessuddannelse, men også, at du ikke bliver en af mange mindfulness instruktører, men derimod een af få meget kompetente undervisere, som også gennemfører sit virke med støtte fra et aktivt og bidragende fællesskab.

Life & Mindfulness Educator® er en registreret og dermed beskyttet titel og giver dig muligheden for at blive certificeret udbyder af HMSR® mindfulnessforløb.

IMG_5964.JPG

Hvad forventes af dig som studerende

Det forventes af dig, at du vil det. Virkelig vil det.

Det vil bl.a. sige, at du har etableret en egenpraksis og at du har arbejdet med mindfulness i dit eget liv og måske endda har afholdt enkelte elementære undervisnings- eller meditationsforløb.

Du skal have gennemført Life & Mindfulness Practitioner og Life & Mindfulness Advanced Practitioner uddannelserne for at kunne blive optaget på Life & Mindfulness Educator® uddannelsen. 

Udover fremmøde på de aftalte mødedage og de forskellige retreats- og forløb, forventes det, at du på egen hånd gennemfører de to praktiske øvelser og eksamensopgaver i forløbet. Vi står naturligvis til rådighed med input og assistance, men du skal selv være primus motor i løsningerne.

IMG_7347.JPG

Forudsætninger

For at blive optaget på Life & Mindfulness Educator® uddannelsen skal du have gennemført Life & Mindfulness Practitioner og Life & Mindfulness Advanced Practitioner inden du kan optages på Life & Mindfulness Educator® forløbet.

Hvis du ønsker optagelse på uddannelsen udfylder du en ansøgning her.

Hvis du kan optages på uddannelsen får du direkte besked og så udformer vi i fællesskab din individuelle køre- og tidsplan for dit uddannelsesforløb.

Du kan altid kontakt os på info@livsbevidsthed.dk, hvis du har spørgsmål til uddannelsen og optagelsesproceduren. Vi ringer dig også gerne op for en drøftelse af mulighederne.

IMG_0006.JPG

Eksamen

Der er 2 praktiske prøver undervejs i forløbet. Disse 2 prøver tjener som eksamensopgaver. Den ene praktiske prøve er udarbejdelse og gennemførelse af et mindfulness yoga/bevægelsesprogram. Dette program skal gennemføres som "open class" med et forskellige elever, herunder uddannede Life & Mindfulness Educator's, som sammen med undervisere vil give feedback.

Den anden praktiske prøve er udarbejdelse af et mindfulness undervisningsprogram på baggrund af den opnåede teoretiske og praktiske viden og med didaktiske overvejelser. Inden gennemførelse af forløbet udarbejdes synopsis.

Synopsis indeholder bl.a. overordnet plan for gennemførelse af et mindfulness forløb, som du gennemfører i praksis. Du modtager kort feedback og input på synopsis fra underviser. På baggrund af synopsis og det praktiske forløb udarbejdes skriftlig eksamensopgave. Den skriftlige opgave fremlægges i MasterClass og bruges som grundlag for Open Lecture.

IMG_8412 2.JPG

Du kommer igennem dette

 • Stilhedsretreat
 • HMSR® (hjerte- og mindfulnessbaseret stressreduktionsforløb)
 • Compassion- og selvomsorgstræning (Kærlighedsweekend)
 • Seneste og nyeste videnskabelig forskning
 • Hjernen og hjernens fysiologiske elasticitet
 • Hjertets betydning og balancering
 • Flow yoga
 • Kroppens betydning og ressourcer
 • Livsbevidsthed
 • Selvindsigt
 • Sammenhæng
 • Heartfulness/Compassion
 • Didaktik
 • Gruppedynamik
 • Undervisningspsykologi
 • Gennemfører selv undervisningsforløb
 • Trainee forløb som "føl" på Life & Mindfulness Practitioner uddannelsen.
 • Masterclass
 • Responsum
 • Open lecture
 • Certificering

Pris og praktiske oplysninger


Pris

Life & Mindfulness Educator® uddannelsen bygges op af følgende 7 elementer:

 • Life & Mindfulness Practitioner (pris 1.1.2020: 11.997,- kr)
 • Life & Mindfulness Advanced Practitioner (pris 1.1.2020: 15.997,- kr)
 • Stilhedsretreat (pris 1.1.2020: 9.997,- kr)
 • HMSR® forløb (pris 1.1.2020: 3.897,- kr - kan variere iht lokal udbyder)
 • Kærlighedsweekend (pris 1.1.2020: 1.797,- kr)
 • Life & Mindfulness Educator® Master Class (pris 1.1.2020: 23.997,- kr)
 • Trainee forløb Life & Mindfulness Practitioner (pris u/b)

Samlet pris for alle 7 delelementer (pr. 1.1.2020): 67.682,- kr.

Der kan opnås kontantrabat indenfor hvert enkelt delelement - i alt kan der opnås rabat på 5.800,- kr, hvilket kan bringe den samlede investering ned på 61.882,- kr for den samlede uddannelse.

Ved samlet bestilling af Life & Mindfulness Practitioner og Life & Mindfulness Advanced Practitioner gives en pakkerabat på 2.000,- kr. 

Ved samlet bestilling af Stilhedsretrea og Life & Mindfulness Educator® Masterclass gives en pakkerabat på 2.000,- kr.

Ved udnyttelse af alle rabatmuligheder kan investeringen i den samlede uddannelse komme ned på 57.882,- kr.

Ved bestilling og betaling af Life & Mindfulness Educator® Master Class modtager du - udover Master Class - 12 mdr. gratis medlemskab af EDUCATOR ALUMNI BASIC (værdi 2.985,- kr).

Der tages forbehold for evt. prisreguleringer af de forskellige forløb samt lokale prisforskelle på HMSR® forløbet.

Kontakt os altid på info@livsbevidsthed.dk for konkrete og aktuelle prisoplysninger.

 

Kalender

Life & Mindfulness Practitioner, Life & Mindfulness Advanced Practitioner, Stilhedsretreat, Kærlighedsweekend samt HMSR® forløb afholdes på specifikke tidspunkter, jf. de enkelte holds kalender/info. (Klik på de enkelte hold/link for yderligere oplysninger)

Life & Mindfulness Masterclass afholdes løbende på skiftende tider. Der lægges en individuel mødeplan i samarbejde med dig, når du tilmelder dig.

Deltagelse som trainee på Life & Mindfulness Practitioner uddannelsen aftales individuelt ift. aktuelle hold, geografi og ledige pladser.

Kontakt os endelig på info@livsbevidsthed.dk hvis du har spørgsmål.

 

Ansøgning om optagelse på uddannelsen

 

Her ansøger du om optagelse på Life & Mindfulness Educator® uddannelsen...

Life & Mindfulness Educator® ALUMNI

Når du er færdiguddannet som Life & Mindfulness Educator® ligger verden åben. Og du er naturligvis klar til at gå ud i den og bidrage med al din viden, engagement og dine indsigter.

Og her risikerer du at møde den første forhindring - for hvordan får du omsat al denne viden, denne engagement og disse indsigter i noget, der virker lige præcis for dig.

Mange ny-uddannede mindfulness instruktører oplever at blive efterladt lige præcis her - men sådan er det ikke for dig som Life & Mindfulness Educator®.

Når du afslutter din uddannelse, kan du nemlig blive optaget i Life & Mindfulness Educator® ALUMNI, hvor du bl.a. opnår certificering til at udbyde og afholde HMSR mindfulness forløb, ligesom du støttes af omfattende supervision, fagligt netværk, løbende ZOOM sessions samt et kommercielt og marketingbaseret træknings- og støtteprogram, hvor dine hold f.eks. præsenteres på Akademiet's hjemmeside og løbende mails m.m.

Life & Mindfulness Educator® ALUMNI giver dig alle de bedste forudsætninger for at omsætte en af de mest professionelle og omfattende mindfulness instruktør og underviseruddannelser til reel virksomhed og en fremtid.

Når vi siger, at vi er med dig hele vejen. Så er vi med dig. Hele vejen.

Skærmbillede 2018-03-04 kl. 09.28.13.png

 

 

 

 

 

 

Alt er muligt ....