Life & Mindfulness Educator®

Når du vil undervise i mindfulness.
For alvor.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En af de mest seriøse mindfulness instruktør og underviseruddannelser, du kan vælge.

Life & Mindfulness Educator® uddannelsen er til dig, der mener det alvorligt, når du siger, at du vil være professionel mindfulness instruktør og underviser.

Som professionel mindfulness underviser skal du kunne flere ting.

Du skal naturligvis have styr på det teoretiske materiale. Det gælder både de enkelte mindfulness principper, men også de forsknings- og evidensbaserede resultater for mindfulness virkning på hjerne, krop og sind.

Derudover skal du kunne kunne formidle og lede kursister ind i mindfulness praksis. Både som inspirator og vejleder såvel som med et grundlæggende didaktisk fundament, sådan at du kan håndtere de forskellige undervisningssituationer, du kan komme ud for. Du skal kunne aflæse en gruppes såvel som den enkeltes tilstand og forstå at agere herfra.

Du skal have din egen praksis, opbygget gennem længere tid og en erkendelse af mindfulness på et dybere plan og ikke blot en begrebsmæssig forståelse.

Helle på vej til yoga.jpg
IMG_8610.JPG

Educator® er tredje skridt på rejsen

Life & Mindfulness Educator® certificeringen bygget op af de tre uddannelser:

Life & Mindfulness Practitioner

Life & Mindfulness Advanced Practitioner

Life & Mindfulness Educator®

Det er altså en certificering, som kræver noget af dig som studerende. Med de tre del-trin strækker certificeringen sig over minimum 1,5 år – men ofte længere tid. Og udover de reelle uddannelsesforløb handler den endelige certificering også om din egenpraksis.

Der optages kun 10 studerende om året på Life & Mindfulness Educator® forløbet.

Det betyder for dig, at du som Life & Mindfulness Educator® ikke kun har gennemgået en professionel og grundig mindfulnessuddannelse, men også, at du ikke bliver en af mange mindfulness instruktører, men derimod een af få.

Det er også en af grundene til, at Life & Mindfulness Educator® er en registreret og dermed beskyttet titel.

IMG_5964.JPG

Hvad forventes af dig som studerende

Det forventes af dig, at du vil det. Virkelig vil det.

Det vil bl.a. sige, at du har etableret en egenpraksis og at du har arbejdet med mindfulness i dit eget liv og måske endda har afholdt enkelte elementære undervisnings- eller meditationsforløb 

Udover fremmøde på de fastlagte mødedage og retreat forventes det, at du på egen hånd gennemfører de to praktiske øvelser og eksamensopgaver i forløbet. Vi står naturligvis til rådighed med input og assistance, men du skal selv være primus motor i løsningerne.

IMG_7347.JPG

Forudsætninger

For at blive optaget på Life & Mindfulness Educator® uddannelsen skal du have gennemført Life & Mindfulness Practitioner og Life & Mindfulness Advanced Practitioner inden du starter på forløbet.

Det er muligt at tilmelde sig alle uddannelser på en gang, men du kan ikke starte på Life & Mindfulness Educator forløbet før de to andre forløb er gennemført.

 Dispensation kan kun gives i særlige tilfælde og kun såfremt du kan dokumentere tilsvarende grundlæggende mindfulness- og yogauddannelser samt har fyldestgørende egenpraksis gennem længere tid.

Når du er på stilhedsretreatet er det vigtigt, at du under retreatet kan frigøre dig fuldstændigt fra kontakt til omverdenen.

IMG_0006.JPG

Eksamen

Der er 2 praktiske prøver undervejs i forløbet. Disse 2 prøver tjener som eksamensopgaver. Den ene praktiske prøve er udarbejdelse og gennemførelse af et mindfulness yoga program. Efter modul 1 skal du udarbejde programmet, som du så skal gennemføre i praksis i en yoga-session med dine medkursister i løbet af retreatopholdet (modul 2) med efterfølgende feedback fra medkursister og underviser.

Den anden praktiske prøve er udarbejdelse af et mindfulness undervisningsprogram på baggrund af den opnåede teoretiske og praktiske viden og med didaktiske overvejelser. Efter modul 2 udarbejdes synopsis (maks. 3 sider), som afleveres skriftligt til undervisere.

Synopsis indeholder bl.a. overordnet plan for gennemførelse af et mindfulness forløb, som du gennemfører i praksis i perioden mellem modul 2 og modul 4. Du modtager kort skriftlig tilbagemelding på synopsis fra underviser. Ca. tre uger før modul 6 afleveres skriftlig eksamensopgave baseret på synopsis og de erfaringer, der er opnået i det praktiske forløb.

Den skriftlige opgave fremlægges mundtligt i modul 6 og bruges som grundlag for Open Lecture.

IMG_8412 2.JPG

Du kommer igennem dette

 • Seneste og nyeste videnskabelig forskning
 • Hjernen og hjernens fysiologiske elasticitet
 • Hjertets betydning og balancering
 • Flow yoga
 • Teori U
 • Kroppens betydning og ressourcer
 • Livsbevidsthed
 • Selvindsigt
 • Sammenhæng
 • Heartfulness
 • Didaktik
 • Gruppedynamik
 • Undervisningspsykologi
 • Gennemfører selv undervisningsforløb
 • Masterclass
 • Responsum
 • Open lecture
 • Certificering
IMG_3305.JPG

Program

 1. Modul 1 -  Introduktion - Krop - Yoga - Didaktisk introduktion
 2. Modul 2 - 10 dages stilhedsretreat i Portugal
 3. Modul 3 - Kropslig erkendelse i mindfulness gennem Teori U, teori og praktiske øvelser.
 4. Modul 4 - Heartfulness - Hjertets betydning i mindfulness via fysiologien og sindet. Nyeste forskning på området.
 5. Modul 5 - Didaktik. Gruppedynamik. Undervisningspsykologi.
 6. Modul 6 - Mindfulness Masterclass. Responsum. Open Lecture. Certificering.

Alle undervisningsdage fra 10.00-16.00. Retreat fra onsdag kl. 12.00 til fredag ugen efter kl. 10.00.

Pris og praktiske oplysninger

 

Life & Mindfulness Educator® uddannelsen koster 37.997,- kr.

 

Prisen dækker al undervisning i 18 dage, inkl. materialer. I alt 80 lektioner. Prisen dækker også to individuelle supervision-/coachsamtaler. Prisen dækker kost og ophold under retreat i Portugal, men ikke flyrejse til og fra Portugal. Transport til og fra uddannelsesstedet i Næstved eller evt. overnatning mellem dagene er ikke inkluderet.

Beløbet kan betales over 12 gange med en første betaling på 4.997,- kr og derefter 11 gange med 3.000,- kr. pr. mdr. (Ingen renter eller gebyrer!)

Ved betaling af det fulde beløb med betalingskort ved tilmelding får du 4.000 kroner i rabat og betaler således kun 33.997,- kr.

Uddannelsen er klassificeret som momsfri uddannelse.

Du kan også betale via EAN faktura til offentlige virksomheder. Kontakt os pr. mail med oplysninger.

Kontakt os også pr. mail, hvis du ønsker at tilmelde dig alle 3 uddannelser på én gang, da der er en samlet pakkepris.


Life & Mindfulness Educator® ALUMNI

Når du er færdiguddannet som Life & Mindfulness Educator® ligger verden åben. Og du er naturligvis klar til at gå ud i den og bidrage med al din viden, engagement og dine indsigter.

Og her risikerer du at møde den første forhindring - for hvordan får du omsat al denne viden, denne engagement og disse indsigter i noget, der virker lige præcis for dig.

Mange ny-uddannede mindfulness instruktører oplever at blive efterladt lige præcis her - men sådan er det ikke for dig som Life & Mindfulness Educator®.

Når du afslutter din uddannelse, kan du nemlig blive optaget i Life & Mindfulness Educator® ALUMNI, hvor du bl.a. opnår certificering til at udbyde og afholde HMSR mindfulness forløb, ligesom du støttes af omfattende supervision, fagligt netværk, løbende ZOOM sessions samt et kommercielt og marketingbaseret træknings- og støtteprogram, hvor dine hold f.eks. præsenteres på Akademiet's hjemmeside og løbende mails m.m.

Life & Mindfulness Educator® ALUMNI giver dig alle de bedste forudsætninger for at omsætte en af de mest professionelle og omfattende mindfulness instruktør og underviseruddannelser til reel virksomhed og en fremtid.

Når vi siger, at vi er med dig hele vejen. Så er vi med dig. Hele vejen.

Skærmbillede 2018-03-04 kl. 09.28.13.png

 

 

 

 

 

 

Alt er muligt ....