Heart & Dharma©

 

Heart & Dharma© er det bedste, dybeste,
mest inderlige og hjertelige, jeg kan give dig...

Floranamastesmall kopi

Heart and Dharma© er mit ultimative selvudviklingsforløb.

At komme hjem i dig fuldt ud og give slip på alt det, der lige nu begrænser dig i at leve dit liv, som du inderst inde drømmer om.

Heart & Dharma© er en videregivelse af alt det, jeg har lært de sidste 20 år hos min læremester af spirituel indsigt og visdom, essensen af alt den faglige viden, jeg har opnået gennem de mange kurser og uddannelser, jeg har gennemført de sidste mange år i mindfulness, compassionfokuseret terapi, traumer og kropsbevidsthed i samspil med min intuition og guidning fra min livserfaring i, hvordan vi skaber et godt og glædesfyldt liv og - ikke mindst - hvordan vi lader kærligheden fylde i alt, hvad vi gør både indad og udad.

Gennem et helt år arbejder vi os ned i kroppen og i  nervesystemets og den energetiske krops forløsning.

Vi bruger åndedrættet, meditation, familieopstillingsøvelser, EFT øvelser og indsigt, kroppen, nervesystemet, bevægelse og ikke mindst naturen.

Som den røde tråd i forløbet vil vi arbejde os igennem de centrale 7 energi centre og deres balancering.

Intet er skabt lineært i os og derfor er dette forløb heller ikke lineært. Det formes og tager drejning undervejs ud fra lige præcist det, deltagerne har brug for for at forløse og sætte fri.

Sætte helt fri af alle gamle blokeringer, begrænsinger og fortidige prægninger.

Det er et af de mest intense og udviklende forløb, du kan vælge -  netop fordi det rummer hele dig... både din krop, dit sind, dit nervesystem og ikke mindst genskabelse af kontakten til din sjæl og din sjæls indre kalden.

Forløbet kræver derfor, at du allerede har arbejdet med dig selv enten gennem terapi, mindfulness eller en dyb meditationspraksis, som er forankret i dig.

I Heart & Dharma© går vi dybt og jeg bruger min intuitive evne til at skubbe dig og de områder i dig, som jeg kan se, endnu ikke er blevet forløst og sat fri. 

Det bliver en livsforandrende rejse.

Heart & Dharma© giver dig dit ❤️ kompas. Og fjerner enhver tvivl i dit indre...

Heart & Dharma©

En uddannelse. Og meget, meget, meget mere.

I løbet af de 10 måneder Heart & Dharma© uddannelsen strækker sig over, kommer vi dybt ind i mange vigtige indre rum og opdagelser.

Fra mindfulness og meditation. Over compassion og selvomsorg. Fra nyeste viden til ældste visdom.

Til dyb livsbevidsthed. Væren. Nærvær. Kærlighed.


Flora Namaste i cirkel af solsikker - www.livsbevidsthed.dk

Skærmbillede 2019-04-28 kl. 14.06.41
Afstemning
Som en musiker stemmer strengene i sit instrument, vil du få en indre afstemning af dig, dit liv, dine drømme og dit hjerte. Hvad er du lige nu? Hvor kommer du fra? Hvad bærer du med dig lige nu? Hvad kan du give slip på? Hvad er din længsel? Hvad er dine uforløste muligheder? Hvem er du?
Skærmbillede 2019-04-28 kl. 13.51.30
Grounding
Fra din afstemning og dit fundament vil vi, gennem bevægelse af krop, sind og ånd og en dyb forståelse af dit energetiske ophav og mønstrene lagret i dit nervesystem, skabe indsigt, erkendelse og omfavnelse af og med dit livsformål. En grounding i stedet under dine fødder.
Skærmbillede 2019-04-28 kl. 13.56.33
Balance
Din krop er et spejl af dit liv. Gennem kropsindsigt og kropsbevidsthed skabes og manifesteres en dyb balance i dig. Du vil opdage din krops energimæssige og fysiologiske samspil og sammenhæng og i denne afklaring frigøre dig fra de oplevelser, du har haft gennem livet.
Skærmbillede 2019-04-28 kl. 13.50.56
Stilhed
Stilheden er vejen til sjælens kalden. Bag stilheden ligger åbning af hjertet og en selvhealende kraft, som du vil omsætte til daglig virkelighed. Du vil komme i kontakt med det mest venlige og dybfølende sted i dig og vide, hvordan du altid kan placere dig her.
Skærmbillede 2019-04-28 kl. 13.52.11
Intuition
Intuitionen er hjertets sprog. Du vil styrke din intuitive kilde og stole på det, du mærker, hører, fornemmer og sanser i krop, sind og ånd. Universet taler til dig gennem dit hjertes sprog og ved at lytte vil du få adgang til den dybeste visdom og du vil få denne visdom til at samspille i ren harmoni med dine dybeste mål og værdier.
Skærmbillede 2019-04-28 kl. 14.00.22
Give slip
Du vil med klarhed kunne se alt det, du kommer ud af og den arv, du bærer med dig. Fra din opvækst helt tilbage til dine tidligste år og endda fra før det. Hvad er din families og tidligere generationers arv, som du stadig ubevidst eller bevidst bærer med. Du vil slutte fred med det hele. Tilgive. Og sætte dig selv fri.
Skærmbillede 2019-04-28 kl. 14.01.05
Kommunikation
Du vil lære, hvordan du kommunikerer fra dit dybeste indre. Fra den, du oprigtigt er - i fuld balance, harmoni og overensstemmelse med Universets love og alt omkring dig. Du vil vide, hvordan du i alt, hvad du gør, evner at tale direkte fra hjertet? Du vil blive tydelig udadtil samtidig med at du klart vil vide, hvordan du fra det inderste af dig selv hele tiden lytter til alt, hvad du hører og opfanger på alle plan.
Skærmbillede 2019-04-28 kl. 14.03.15
Forbundethed
Du vil opdage, hvordan du fra den mindste celle i dig selv til din dybeste bevidsthed er forbundet med alt omkring dig og i dig. En samhørighed og forbindelse, som har sit dybe udspring og kilde i kærligheden. Og som fra dette udspring og denne kærlighedens kilde er selve uendelighedens eksistens. Fra dine cellers genopstandelse i reproduktionen til dine geners påvirkelighed. I dig. Omkring dig. Med dig. Som dig.
Skærmbillede 2019-04-28 kl. 13.56.10
Dit højeste formål
Du vil mestre dit indre kompas. Du vil vide, hvor du kommer fra, hvor du er og hvor du er på vej hen. Du vil aldrig være i tvivl om hvem du er. Og du vil være i konstant forbindelse med din indre kærlighedskilde. Frygt for at være uden vil være erstattet af en dyb vished om, at du altid er med og i alt. Du vil kunne se dig selv og dit liv klart og du vil med tillid, taknemmelighed og kærlighed gå vejen mod dit højeste formål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search, no matter what situation you are in
O, thirsty one, search for water constantly
Finally, the time will come when you reach the spring


Rumi

En rejse på titusinde mil...

Som grundlæggende rytme vil mindfulness, meditation, compassion og yoga være fundamentet gennem hele forløbet. Gennem det meste af et år, vil vi komme til at arbejde med mange elementer, værktøjer, viden, visdom og helt nye opdagelser. Og der vil med stor sandsynlighed opstå nye retninger undervejs, som vi vil udforske og følge i harmoni og balance med Wu Wei og det, der opstår og er. Du kan dog være sikker på, at du kommer til at arbejde med disse ting...

De 7 bevidsthedslag og sindets labyrint

De fleste af os er mere eller mindre forbundet til det, vi kan kalde vores hverdagsbevidsthed. Faktisk lever mange mennesker næsten hele deres liv i dette ene bevidsthedslag.

Men vores bevidsthed er opbygget af flere lag, hvor krop, sanser, relationer, intuition og hjerte er del-elementer i disse forskellige lag.

Fordelen ved at kunne bevæge sig frit gennem alle disse bevidsthedslag er  frihed til at kunne vælge uden at lade sig fange eller opsluge af f.eks. følelser eller smerter.

Gennem meditation og praksis vil jeg invitere dig på rejse i dine bevidsthedslag, så du opdager, hvordan du ikke er bundet af begrænsninger og gamle overbevisninger.

Den energetiske krop og de 7 energisystemer

Gennem hele kroppen løber et energisystem, som virker i et energi- og udviklingsmæssigt samspil med din krop, sind og ånd.

Gennem påvirkning af de forskellige energicentre, kan du skrue op og skrue ned for forskellige styrker og egenskaber, som er forbundet med disse specifikke steder.

Gennem tusinder af år har bl.a. yoga arbejdet med at styrke energiflowet og energicentrene i kroppen.

Vi kommer til at arbejde med hvert enkelt energicenter og kroppens samlede  energiflow gennem øvelser og praksis. Og du vil opdage, hvilken enorm kraft, der ligger gemt her.

Hjertets kraft, kortical formidling  og coherence

Coherence betyder, at der er harmonisk samspil mellem hjerne, hjerte, nervesystem og dine indre organer.

Når du er i hjerte-coherence skabes tilstanden kortical formidling, hvor kommunikation mellem hjerte, hjerne og kroppen kommer i harmonisk balance.

Hjertet er meget mere end en muskel, der pumper blodet rundt. Hjertet er den trappe ånden træder på for at løfte din indsigt i dig selv, livet og dit ophav - til en højere bevidsthed.

Du kommer til at lære dit hjerte at kende på alle niveauer.

Cellerne, organismen og microbiomet

Kroppen er et fintmasket sammenhængende univers af forbindelser.

Fysiske, psykiske, neurologiske forbindelser, som alle har det oprindelige formål at skabe balance og liv.

Med din kost, dine tanker og din tilstand kan du påvirke denne fintfølende balance.

Du kommer til at få en overraskende indsigt i, hvordan din krop understøtter og balancerer din tilstand og habitus.

Og du lærer, hvad du kan gøre for at støtte din krop gennem din kost og din kropsbevidsthed.

Naturens energi - de 5 elementer og forbundethed.

Alt er forbundet og er opstået fra det samme udspring.

Og alt vender tilbage til dette selvsamme  udgangspunkt igen.

Den ilt, der nærer dine celler i dag er den samme ilt, der udsendes af et træ på Borneo i morgen. Alt er forbundet i det unikke kredsløb, som vi indgår i.

Når vi stemmer vores instrument i harmoni med naturens svingninger og energi kan vi løfte vores indre musik til uanede højder og skabe en dyb samhørig med alt omkring os og i os.

Jeg vil invitere dig ind i dyb forandrende  viden og visdom om naturens energier og samspillet i de fem  elementer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Heart & Dharma©

Hvem er du..?

 

 

 

 

Heart & Dharma© er ikke for alle....

Heart & Dharma© er til dig, der søger det højest opnåelige her i livet. Og her taler jeg ikke om de højest opnåelige ydre ting.

Men det højest opnåelige i dig.

At du hver dag lever dit liv i fuldkomment harmoni med alt i dig og alt omkring dig. At du møder alt det, der kommer fra et dybt indre sted af kærlighed, omsorg og nærvær.

At du lever dit liv i overenstemmelse med dine dybe, kærlighedsfyldte værdier. Og at du herfra lever et passioneret liv med alle de glæder, sorger, medgang og modgang, som livet nu en gang giver os.

Heart & Dharma© er ikke en "happy-go-lucky" uddannelse, som fortæller dig, at du blot skal tænke positivt og være glad og venlig, så går det hele nok.

Heart & Dharma© går bagom og ned i de dybe lag. Baseret på viden såvel på visdom. Viden om kroppens holistiske sammenhæng på fysiologisk, neurologisk, energimæssig og eksistentielt plan. Viden om cellernes liv og samspil med dine tanker, din kost og dit miljø. Viden om mindfulness, meditation, heartfulness, compassion og traumeterapi - altså ikke baseret på synsninger,  men på faktuel og evidensbaseret viden. Og al denne viden sat i kombination og samspil med tusinder af års gammel visdom fra yogaen, fra filosoffer og gamle tænkere.

Derfor skal du også have en mindfulness og meditationspraksis med dig. Du skal være på vej. Heart & Dharma© er ikke et begynderkursus.

iStock-547144644.jpg

Her nedenfor fortæller jeg lige mere om de fire faser, de fleste af os mennesker bevæger sig igennem gennem livet.

Heart & Dharma© uddannelsen bringer dig fra tredje lag til øverste lag i Vækstpyramiden©. 

Med Heart & Dharma© omsætter og forløser du alt det, du har lært og udviklet dig til gennem dit liv indtil nu. Det er som en åndelig smeltedigel, som lader al din viden, din levede erfaring, dine indsigter og ikke mindst dine erkendelser smelte sammen til en unik og universel nøgle, som ikke alene åbner døren ind til dit dybeste og mest kærlighedsfyldte rum, men som også inviterer dig til at komme helt indenfor.

Så du ikke kun opdager rummet og alt det, rummet indeholder.

Men også opdager, at du er rummet. Og rummet er dig.

Vejen fra Flow til Frihed. Fra Praksis til Bevidsthed...

Vækstpyramiden

Vækstpyramiden©

Fra mit dybe arbejde med mindfulness, compassion, udvikling og livsbevidsthed gennem mange år, har jeg udviklet Vækstpyramiden©.

Vækstpyramiden© viser dig rejsen fra Opvågning over Beslutning til Praksis og til sidst Bevidsthed. 

Gennem livet vil de fleste af os bevæge os op gennem disse fire grundlæggende niveauer i Vækstpyramiden©. 

  • Fra Fortabt til Hjemme.
  • Fra Kamp til Tillid.
  • Fra Fastlåst til Frihed.

De fire trin...

iStock-904437790

Kamp/Fortabt

Når livet er en kamp og vi føler os fortabte, hjælpeløse og uden tillid eller håb kan vi være ramt af depression eller angst. Vi trækker os tilbage og isolerer os i en følelse af utilstrækkelighed og håbløshed. Livet er en kamp.

Her sker der - på et tidspunkt - en Opvågning. Og vi bevæger os fra ingen tillid eller manglende motivation til en - ofte lillebitte - gnist og et lille håb om en forandring.

Den første lille bevægelse fra fastlåst til åbning er sat ind. 

Det første lille skridt, som fører dig til...

iStock-905412788

Frustration/På vej

Du er på vej med et ønske om forandring.

Du oplever stadig frustration og leder efter svar. Du rammes ind i mellem eller ofte af bekymringer og føler dig ikke god nok. Tankemylder og indre uro er mere reglen end undtagelsen. Og du møder dagligt en manglende tillid til livet og dig selv. Stress er også en normal rejsefælle her.

Men i frustrationen opstår også et ønske om en forandring.

En spirende optimisme og et ønske om at søge efter mere i livet.

Og du tager en beslutning, som fører dig videre...

iStock-694921340

Fokus/Indre Vækst

Du begynder nu at fokusere og etablerer også en praksis. Du er klar over, at der skal ske en ændring og du søger aktivt denne forandring. Du er motiveret for personlig udvikling og vækst. Her møder jeg dig måske første gang f.eks. på Life & Mindfulness Practitioner uddannelsen. Her starter din praksis. Og din indre vækst begynder. Du definerer dine mål. Du holder din fokus. Du ønsker indre vækst og du arbejder med tillid og fokus.

Du hviler nu i dig selv. Og du udvikler dig med det, der sker og det, der er. Du bliver mindre og mindre slået ud af modgang og oplever i stedet, at du vokser med modgangen. Du har måske som aldrig før fundet din plads i livet. Du er i flow og din praksis er en helt naturlig del af dit liv og hverdag.

Og du er klar til at tage det sidste skridt...

iStock-694894102

Tillid/Hjemme

Med omfavnelse af det, der er. Med dyb indsigt og balance og med ubegrænset tillid.

Du bevæger dig i livet med bevidst nærvær. Og i kærlighed.

Du er hjemme i dig selv. Fuldstændig dig. Fri.

Det er dette Heart & Dharma© giver dig.

Det skridt, der endeligt fører dig hjem.

Til stedet under dine fødder.

Til frihed

 

I am not I.

                   I am this one

walking beside me whom I do not see,

whom at times I manage to visit,

and whom at other times I forget;

who remains calm and silent while I talk,

and forgives, gently, when I hate,

who walks where I am not,

who will remain standing when I die.

 

Juan Ramón JiméneziStock-639845276.jpg

Hvad får du med dig..?


Frihed til at være dig. Fuldt ud.

Ikke den "autentiske dig". Ikke "den bedste udgave af dig". Ikke nogen påklistret etiket eller fancy beskrivelse.

Blot. Dig.

Den, du er.

Fri til at bevæge dig i det, der er og med det, der er.

Det betyder ikke, at du ikke stadig har din historie med dig. Men du er den ikke. Ikke bundet op af den. Ikke underlagt den. Ikke styret af den. Du har den. Men du er den ikke.

Det betyder ikke, at du ikke stadig kan grine, græde, le, sørge og blive ramt.

Men. Blot. Uden at blive fanget.

Du kan bevæge dig frit mellem og i alle de følelser, som er smukke mirakler i denne vores menneskelige oplevelse. Du mærker og føler og elsker. Og bevæger dig frit. Ind i følelsen. Og på afstand af følelsen. Betragter dig selv. Mærker dig selv. Lever.

Med Heart & Dharma© forstår - og ikke mindst - erkender du på et dybere plan, hvor du kommer fra, hvor du er og hvor du er på vej hen.

Og denne erkendelse omfavnes af din dybeste accept af, at intet ondt kan ske og intet ondt kan gøres. Med denne dybe accept opstår friheden og tilbage er kun én ting...

Kærlighed

Men størst af alt...


"Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde.

Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet.

Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet.

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind.

Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden.

Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå.

For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå.

Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt.

Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre.

Men størst af dem er kærligheden.

Paulus' Første Brev til Korintherne, kap. 13


iStock-610253552.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I have lived on the lip of insanity,
wanting to know reasons,

knocking on a door. It opens.

I've been knocking from the inside.”

Rumi

 

Program 2023

Kalender

Dag 1
Søndag 15. januar 2023 10:00 - 16:00
Hammer v. Næstved

Dag 2
Søndag 12. februar 2023 10:00 - 16:00
Hammer v. Næstved

Dag 3 + 4
Lørdag 11. marts - Søndag 12. marts 2023 - 15:00
Tranekær, Langeland

Dag 5
Søndag 23. april 2023 10:00 - 16:00
Hammer v. Næstved

Dag 6
Søndag 14. maj 2023 - 10:00 - 16:00
Hammer v. Næstved

Dag 7 + 8
Lørdag 10. juni 2023 - 10:00 - Søndag 11. juni 2023 - 15:00
Tranekær, Langeland

Dag 9
Søndag 13. august 2023 10:00 - 16:00
Hammer v. Næstved

Dag 10 + 11
Lørdag 9. september 2023 - 10:00 - Søndag 10. september 2022 - 15:00
Tranekær, Langeland

Dag 12
Søndag 8. oktober 2023 10:00 - 16:00
Hammer v. Næstved

Dag 13 + 14
Lørdag 11. november 2023 - 10:00 - Søndag 12. november 2022 15:00
Tranekær, Langeland

Derudover vil der mellem alle mødegangene være i alt 10 on-line møder på 1-2 timer i mindre deltagergrupper.

Din investering

Den samlede pris for hele uddannelsen er 48.750,- kr

EARLY BIRD RABAT: 5.000 KRONER
KONTANT RABAT: 5.000 KRONER

Din investering - lige nu - ved betaling ved tilmelding - er dermed 

38.750,- kr

Betalingen kan fordeles over 12 gange med 6.350 kr ved tilmelding og resten med 3.500 kr pr mdr i 11 måneder.

Prisen dækker samlet undervisning inkl. materialer i 14 dage, heraf 4 weekender.

Prisen er inkl. fuld forplejning på uddannelsen, både frokost på undervisningsdagene og fuld forplejning på weekendophold og retreat. Vegetarisk og økologisk.

Prisen er inkl. overnatning de 4 weekender. Det er muligt at ankomme aftenen før (fredag) efter nærmere aftale. Ved søndagene i Hammer er det muligt for enkelte deltagere langvejs fra at ankomme om lørdagen efter nærmere aftale.

Prisen dækker ikke transport til og fra uddannelsesstederne.

Inden tilmelding kan bekræftes, skal du have en afklarende samtale med Flora.

Kontakt Flora på flora@livsbevidsthed.dk for at aftale nærmere.

Prisen er inkl. moms.

Send os endelig en mail, hvis du har spørgsmål.

OBS! Heart & Dharma© er intenst og dybt transformerende.
Derfor er det et lille og tæt hold med få deltagere! 

Ofte stillede spørgsmål

Her kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål:

Hvad skal jeg kunne for at jeg kan komme med?

Heart & Dharma© uddannelsen er ikke en begynder uddannelse. Det betyder, at du skal have en mindfulness- og meditationspraksis i din hverdag. Det allerbedste er, at du har en grundlæggende mindfulness uddannelse med dig, f.eks. Life & Mindfulness Practitioner, Master of Heart & Mind© eller tilsvarende. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Vi skal have en afklarende samtale, inden din tilmelding kan endeligt bekræftes. Kontakt mig på flora@livsbevidsthed.dk for at aftale nærmere.

Jeg har særlige kosthensyn, er det ok?

Ja, naturligvis - du giver os bare besked. Kosten er en væsentlig del af forløbet og vil være vegetarisk og uden gluten eller laktose. Det vil være lækker og let mad, som hænger sammen med undervisningen - og den vil helt sikkert give dig inspiration til din egen madlavning.

Er det dig, Flora, der underviser gennem hele forløbet?

Ja. Jeg er hovedunderviser. Undervejs vil du få fornøjelsen af enkelte dygtige medundervisere, som jeg trækker ind til særlige elementer, men jeg vil altid være der.

Kan jeg bruge Heart & Dharma© uddannelsen i mit professionelle virke?

Ja. Det giver sig selv, at uddannelsen vil skabe en dyb og grundlæggende forandring i dig. En grounding i fuldkommen accept og kærlighed, hvor du som menneske vil opleve, at du kan bevæge dig frit i dine bevidsthedslag uden at blive fanget ind i drama, konflikter eller begrænsende overbevisninger. Uanset, hvad du laver, vil Heart & Dharma© uddannelsen give dig indsigt, erkendelser og forståelser, som du kan omsætte og bruge i hele dit liv - også i dit professionelle virke.

 

Hvis du har flere spørgsmål, så send dem endelig til mig på info@livsbevidsthed.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heart & Dharma©