Life & Mindfulness Educator®

Når du vil undervise i mindfulness.
For alvor.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Life & Mindfulness Educator® uddannelsen er til dig, der mener det alvorligt, når du siger, at du vil være professionel mindfulness instruktør og underviser.

Som professionel mindfulness underviser skal du kunne flere ting.

Du skal naturligvis have styr på det teoretiske materiale. Det gælder både de enkelte mindfulness principper, men også de forsknings- og evidensbaserede resultater for mindfulness virkning på hjerne, krop og sind.

Derudover skal du kunne kunne formidle og lede kursister ind i mindfulness praksis. Både som inspirator og vejleder såvel som med et grundlæggende didaktisk fundament, sådan at du kan håndtere de forskellige undervisningssituationer, du kan komme ud for. Du skal kunne aflæse en gruppes såvel som den enkeltes tilstand og forstå at agere herfra.

Du skal have din egen praksis, opbygget gennem længere tid og en erkendelse af mindfulness på et dybere plan og ikke blot en begrebsmæssig forståelse.

_K8A9477-1 beskaaret

Life & Mindfulness Educator® uddannelsen er et personligt Master forløb, hvor du trænes individuelt af Flora.


Life & Mindfulness Educator® uddannelsen og certificeringen er et personligt Masterforløb.

Det vil sige, du trænes personligt og individuelt af Flora fra start til endelig certificering. Forudsætningen for at blive optaget på uddannelsen er, at du har gennemført Life & Mindfulness Practitioner forløbet.

Du kan ansøge om at blive optaget på Life & Mindfulness Educator®, når du har gennemført Life & Mindfulness Practitioner uddannelsen.

Når du bliver optaget, fastlægges en individuel plan for din Life & Mindfulness Educator® uddannelse.

Den individuelle plan fastlægges i samspil med dine mål, visioner og praktiske muligheder. Det betyder, at du kan gennemføre uddannelsen ved siden af nuværende beskæftigelse og andre forpligtelser og at der ikke er forhåndsfastlagte rammer, som skal følges. 

Som Life & Mindfulness Educator® vil du ikke kun komme igennem en omfattende  professionel og grundig mindfulnessuddannelse, som er bygget op som en personlig og individuel master-class. Du vil også, opdage, at du ikke bliver en af mange mindfulness instruktører, men derimod én af få meget kompetente undervisere, som bl.a. gennemfører dit virke med støtte fra et aktivt og bidragende fællesskab.

Life & Mindfulness Educator® er en registreret og beskyttet titel, som bl.a. giver dig muligheden for at blive certificeret udbyder af HMSR® mindfulnessforløb.

B41AA396-FA4E-4443-B8A9-2600EC804205

Hvad forventes af dig som studerende

Det forventes af dig, at du vil det. Virkelig vil det. Det forventes af dig, at du committer dig 100%.

Det vil bl.a. sige, at du har etableret en egenpraksis og at du har arbejdet med mindfulness i dit eget liv og måske endda har afholdt enkelte elementære undervisnings- eller meditationsforløb.

Du skal have gennemført Life & Mindfulness Practitioner uddannelsen for at kunne blive optaget. 

Udover fremmøde på de aftalte mødedage og de forskellige retreats- og forløb, forventes det, at du på egen hånd gennemfører de to praktiske øvelser og eksamensopgaver (Mindfulness bevægelses-program og 6-9 ugers Mindfulness trainee forløb) i forløbet.

Flora står naturligvis til rådighed med input og assistance, men du skal selv være primus motor og pro-aktiv i løsningerne.

IMG_0008

Forudsætninger

For at blive optaget på Life & Mindfulness Educator® uddannelsen skal du have gennemført Life & Mindfulness Practitioner, inden du kan optages på Life & Mindfulness Educator® Master Class forløbet.

Hvis du ønsker optagelse på uddannelsen, så send os en mail med dine personlige oplysninger, din baggrund og din motivation for at ansøge om optagelse.

Hvis du kan optages på uddannelsen får du direkte besked og så udformer vi i fællesskab din individuelle køre- og tidsplan for dit uddannelsesforløb.

Du kan altid kontakt os på info@livsbevidsthed.dk, hvis du har spørgsmål til uddannelsen og optagelsesproceduren. Vi ringer dig også gerne op for en drøftelse af mulighederne.

IMG_0408

Eksamen

Der er 2 praktiske prøver undervejs i forløbet. Disse 2 prøver tjener som eksamensopgaver. Den ene praktiske prøve er udarbejdelse og gennemførelse af et mindfulness yoga/bevægelsesprogram. Dette program skal gennemføres som "open class" med et forskellige elever, herunder uddannede Life & Mindfulness Educator's, som sammen med undervisere vil give feedback.

Den anden praktiske prøve er udarbejdelse af et mindfulness undervisningsprogram på ml. 6 og 9 gange - på baggrund af den opnåede teoretiske og praktiske viden og med didaktiske overvejelser. Inden gennemførelse af forløbet udarbejdes synopsis.

Synopsis indeholder bl.a. overordnet plan for gennemførelse af et mindfulness forløb, som du gennemfører i praksis. Du modtager kort feedback og input på synopsis fra underviser. På baggrund af synopsis og det praktiske forløb udarbejdes skriftlig eksamensopgave. Den skriftlige opgave fremlægges i MasterClass og bruges som grundlag for Open Lecture.

IMG_0539

Du kommer igennem dette

 • Stilhedsretreats
 • Træning i og gennemgang af HMSR® (hjerte- og mindfulnessbaseret stressreduktionsforløb)
 • Compassion- og selvomsorgstræning
 • Seneste og nyeste videnskabelig forskning
 • Hjernen og hjernens fysiologiske elasticitet
 • Hjertets betydning og balancering
 • Flow yoga
 • Kroppens betydning og ressourcer
 • Livsbevidsthed
 • Selvindsigt
 • Sammenhæng
 • Heartfulness/Compassion
 • Didaktik
 • Gruppedynamik
 • Undervisningspsykologi
 • Gennemfører selv undervisningsforløb
 • Personlige Masterclass'es med Flora.
 • Responsum
 • Open lecture
 • Certificering

Hvad kan du som Life & Mindfulness Educator®

- og hvor adskiller denne uddannelse sig fra andre mindfulness instruktør uddannelser.


Life & Mindfulness Educator® uddannelsen er en professionel uddannelse til mindfulness underviser på allerhøjeste niveau.

Udover et højt teoretisk niveau er uddannelsen bygget praktisk op. Du prøver, hvad det vil sige, at være underviser - under trygge og støttende forhold. Du mærker det på dine egen krop og gennem supervision, mentor-ordning og praktisk trainee forløb, får du ikke kun et teoretisk fundament, men også en værdifuld praktisk ballast, som gør, at du kan starte som selvstændig mindfulness underviser med det samme efter certificering.

Gennem det samlede forløb kommer du gennem alle teorier og nyeste evidensbaseret viden. De enkelte forløb er under konstant udvikling iht. seneste og nyeste forskning og du vil altid være sikret en fuldstændig opdateret uddannelse baseret på absolut nyeste viden.

Selve uddannelsen er - som hele vores tilgang i øvrigt - kropsligt og praktisk funderet.

Det er altså en uddannelse, som ikke kun arbejder med teori og viden, men som omsætter denne viden i kropslige erkendelser og med en kropslig tilgang.

Det er også en uddannelse, som arbejder med mindfulness som en samlet (holistisk) tilstand inkl. compassion og heartfulness-elementerne.

Det handler ikke 'blot' om at tillære sig nogle principper og gentage disse i en kognitiv læring, men om at gå ind i en tilstand af hjertebaseret nærvær og herfra formidle mindfulness. Forbi forståelse og forbi egne behov, men et dybfølt ønske om at bidrage.

Og. 

Lyse, som et fyrtårn lyser for de rejsende på havet. 

Flora - Et Godt Liv - www.livsbevidsthed.dk

Og så er der den allermest afgørende ting:

Uddannelsen er et MasterClass forløb, hvor du uddannes, coaches og guides hele vejen frem - personligt og individuelt af Flora Tara Skouboe Melchiorsen, som har mere end 20 års praksis og erfaring med mindfulness, compassion og undervisning på højt niveau.

Flora er selv under konstant videreuddannelse hos bl.a. Jack Kornfield, Daniel Siegel, Dennis Tirch, Laura Silberstein-Tirch, Besssel van der Kolk, Gabor Maté m.fl. og i løbende supervision hos hendes personlige mindfulness- og meditations læremester gennem 20 år, Sri Vasudeva.

Flora har en helt unik kropslig og hjertelig tilgang til mindfulness og er en levende og inspirerende underviser, som har øje for både helhed og hver enkelt deltager på en helt særlig, nærværende og hjertelig måde.

Hvis du drømmer om en mindfulness instruktør- og underviser uddannelse på absolut højeste niveau og med størst mulige efterfølgende succes, så skal du vælge Life & Mindfulness Educator® uddannelsen.

Byggestenene i Life & Mindfulness Educator®

Life & Mindfulness Educator® Masterclass uddannelsen er bygget op med følgende enkelte niveauer og byggesten. Her kan du se en kort beskrivelse af, hvad du kommer igennem på hvert enkelt niveau.

Introduktion, rammer og mål

Her fastlægges individuelt dine rammer og personlige mål. Du får en grundig introduktion til uddannelsens opbygning, aftaler og forventninger, herunder indholdet af eksamensopgaverne. Der lægges mål og delmål, bl.a. for udførelse af dit personlige mindfulness-forløb samt din eksamen og certificering. Du får en personlig læringsguide, så du kan planlægge og gennemføre et Mindfulness Bevægelsesforløb og dit eget Mindfulness Forløb. Du modtager supervision fra Flora gennem hele forløbet, samtidig med, at du tilknyttes din personlige Educator® mentor.

Kropslig erkendelse

Kroppens og cellernes "hukommelse" er nøglen til vores udvikling. Vi kan hverken "tænke os" eller "tale os" til Mindfulness, Compassion og balance. Vi må have kroppen med, for at skabe en forankret  udvikling og tilstand. På dette modul går vi endnu mere i dybden i kroppens sammenhæng med psyke, sind og ånd. De indsigter og den fordybelse, du har været igennem på Practitioner og HMSR® sættes i perspektiv til nyeste evidensbaserede viden og teorier. Der skabes en erkendelse gennem din egen praksis og tilstand, så du kan guide og formidle din viden fra et trygt, sikkert og autentisk fundament.

Heartfulness og Compassion

Compassion er en grundlæggende del af vores tilgang til mindfuness. Den ene kan ikke eksistere uden den anden. Og omvendt. Compassion, heartfulness og kærlig venlighed er døråbner til den dybere indsigt, forståelse og erkendelse, når indre balance skal opnås. Som Aristoteles sagde: Uddannelse af sindet, uden uddannelse af hjertet, er ingen uddannelse. På dette modul går vi i dybden med nyeste evidensbaseret viden og teori om compassion og heartfulness og sætter det i samspil med din allerede opnåede viden om mindfulness og med din egen mindfulness og compassion-praksis.

Din opgave og rolle som underviser

At være formidler og underviser for mennesker, som søger indre udvikling eller måske er i ubalance, er en udfordrende rolle. Det kræver ikke alene faglig og teoretisk viden, det kræver også indsigt i og forståelse af deltagerne og deres individuelle sitation og betingelser. Og den kræver, at du kan formidle fra et autentisk og troværdigt sted, med faglig professionalisme og kompetence. Derfor er Underviserrollen et modul i sig selv, hvor vi går i dybden med didaktik, undervisningsteknik, gruppedynamik og også i hvordan du guider meditation og mindfulness bevægelsesforløb.

Livet som selvstændig

En af de væsentlige - og ofte meget værdifulde ting i enhver uddannelse - er, hvordan omsætter du det, du har lært, til noget, der rent faktisk kan bruges "ude i virkeligheden". Udover en dybdegående, professionel og faglig kompetent uddannelse, er det derfor ofte også vigtigt, hvordan går du videre efter uddannelsen. Her får du en værdifuld indsigt i, hvordan du etablerer din virksomhed, hvordan du finder din unikke og personlige niche, og hvordan du får dine personlige mål til at spille sammen med dit professionelle virke, gennem strategi og - ikke mindst - succesfulde eksekvering.


Pris og praktiske oplysninger


Indhold og opbygning

For at blive optaget på Life & Mindfulness Educator® uddannelsen skal du have gennemført:

 • Life & Mindfulness Practitioner uddannelsen (krav inden optagelse)

Herudover består din individuelle og personlige Life & Mindfulness Educator®  MasterClass af disse elementer, som planlægges og gennemføres sammen med Flora:

 • Introduktion, Rammer og Mål
 • Kropslig Erkendelse
 • Mindfulness, Heartfulness & Compassion
 • Rollen som Underviser
 • Livet som Selvstændig
 • CERTIFICERING, som består af:
  • Mentor forløb
  • Supervisionsforløb med hovedunderviser - Flora Tara Melchiorsen
  • Synopsis (beskrivelse og målsætning for eget mindfulness undervisningsprogram)
  • Gennemførelse af eget Mindfulness Bevægelsesprogram i Open Class
  • Gennemførelse af eget 6-9 ugers Mindfulness forløb
  • Afsluttende opgave, som fremlægges i Open Lecture
  • Certificering

Life & Mindfulness Educator® uddannelsen kan gennemføres over tid, som det passer dig bedst, inden for en maksimal periode af 3 år.

Kontakt os endelig på info@livsbevidsthed.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker en individuel plan for dit uddannelsesforløb.


Pris 39.875 kr


Derudover kan der - afhængigt af din baggrund og den individuelle plan - komme udgifter til retreatophold og tema-workshops/weekends.

Kontakt os altid på info@livsbevidsthed.dk for konkrete og aktuelle prisoplysninger eller hvis du har spørgsmål. Vi kan altid lave individuelle løsninger og aftaler.


Kalender

Life & Mindfulness Practitioner afholdes på specifikke tidspunkter, jf. de enkelte holds kalender/info. (Se mere under Life & Mindfulness Practitioner holdene/link for yderligere oplysninger)

Den individuelle undervisning i Life & Mindfulness Educator Masterclass afholdes på skiftende tider, som aftales mellem dig og Flora.

Kontakt os endelig på info@livsbevidsthed.dk hvis du har spørgsmål.


Tilmelding

Hvis du ønsker optagelse på uddannelsen, så send os en mail med dine personlige oplysninger, din baggrund og din motivation for at ansøge om optagelse.

Herefter tager du og Flora en personlig samtale, hvor det fastlægges om du kan optages på uddannelsen og hvordan det videre forløb kan planlægges.