Life & Mindfulness Educator®

Når du vil undervise i mindfulness.
For alvor.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vigtig information til dig, der har en plads på et af mine hold - eller overvejer at booke!


I disse tider er der naturligvis meget, der er usikkert.

Og ja... jeg ved ikke, hvornår det hele falder på plads igen - og måske er der uddannelser, retreats mv. der skal udskydes.

MEN...

... hvis du booker plads på en af mine uddannelser, som starter efter 28. marts eller har booket plads - så mister du ikke din plads.

Jeg kan være nødt til at skubbe eller justere datoerne afhængigt af, hvad der sker af nye påbud og initiativer fra Sundhedsmyndighederne og regeringen - og hvis de nye datoer ikke passer dig, så kan du rykke din plads til et hold, der passer dig bedre (sålænge der naturligvis er plads på dette hold).

Så - du skal altså ikke være nervøs for at booke plads - eller være nervøs for om den plads, du allerede har, er tabt.

Jeg gør - som altid - mit bedste for at finde den bedst mulige løsning for dig.

Så - vær ikke nervøs. Hvis du drømmer om at komme med på et af mine hold, kan du roligt booke din plads - også nu.

Kærligst,
Flora

 

 

En af de mest seriøse mindfulness instruktør og underviseruddannelser, du kan vælge.

Life & Mindfulness Educator® uddannelsen er til dig, der mener det alvorligt, når du siger, at du vil være professionel mindfulness instruktør og underviser.

Som professionel mindfulness underviser skal du kunne flere ting.

Du skal naturligvis have styr på det teoretiske materiale. Det gælder både de enkelte mindfulness principper, men også de forsknings- og evidensbaserede resultater for mindfulness virkning på hjerne, krop og sind.

Derudover skal du kunne kunne formidle og lede kursister ind i mindfulness praksis. Både som inspirator og vejleder såvel som med et grundlæggende didaktisk fundament, sådan at du kan håndtere de forskellige undervisningssituationer, du kan komme ud for. Du skal kunne aflæse en gruppes såvel som den enkeltes tilstand og forstå at agere herfra.

Du skal have din egen praksis, opbygget gennem længere tid og en erkendelse af mindfulness på et dybere plan og ikke blot en begrebsmæssig forståelse.

Helle på vej til yoga.jpg

Life & Mindfulness Educator® uddannelsen er modul opbygget


Life & Mindfulness Educator® uddannelsen og certificeringen er bygget op på grundlag af uddannelserne:

 • Life & Mindfulness Practitioner
 • Life & Mindfulness Master

Når du vil gå videre og blive Life & Mindfulness Educator® bygger du ovenpå med følgende elementer:

 • Stilhedsretreat (7 dage)
 • Stilhedsretreat (3 dage)
 • HMSR® forløb
 • Kærlighedsweekend workshop
 • Educator® Master Class, inkl. eksamensforløb, Mentor-forløb, Supervision og Trainee forløb

Educator modulopbygning.png

Du kan ansøge om at blive optaget på Life & Mindfulness Educator® uddannelsen, når du har gennemført Life & Mindfulness Practitioner og Life Mindfulness Master forløbene. 

Når du bliver optaget, fastlægges en individuel plan for din Life & Mindfulness Educator® uddannelse.

Den individuelle plan fastlægges i samspil med dine mål, visioner og praktiske muligheder. Det betyder, at du kan gennemføre uddannelsen ved siden af nuværende beskæftigelse og andre forpligtelser og at der ikke er forhåndsfastlagte rammer, som skal følges. 

Du kan vælge at tilmelde dig hele Life & Mindfulness Educator® Master Class forløbet (alle moduler) på én gang, eller du kan vælge de enkelte undervisningsmoduler hver for sig og slutte af med Life & Mindfulness Educator® CERTIFICERINGS modulet, sålænge du har gennemført alle moduler inkl. CERTIFICERING inden for tre år.

Det gør uddannelsen meget fleksibel og giver dig mulighed for at gennemføre, som det passer bedst for dig.

Du kan få et forhåndstilsagn om optagelse på Life & Mindfulness Educator® Masterclass og vælge at bygge op til denne med f.eks. gennemførelse af HMSR® forløb, Stilhedsretreat og Kærlighedsweekend inden du endeligt tilmelder dig Educator® Masterclass, sålænge disse er gennemført indenfor maks. to år før starten på Masterclass.

Der optages kun Life & Mindfulness Educator® "flows" (gruppe af Educator® studerende) med maks. 8 deltagere pr. modul/flow.

Det betyder for dig, at du som Life & Mindfulness Educator® ikke kun vil komme igennem en professionel og grundig mindfulnessuddannelse, men også, at du ikke bliver en af mange mindfulness instruktører, men derimod een af få meget kompetente undervisere, som også gennemfører sit virke med støtte fra et aktivt og bidragende fællesskab.

Life & Mindfulness Educator® er en registreret og dermed beskyttet titel og giver dig muligheden for at blive certificeret udbyder af HMSR® mindfulnessforløb.

IMG_5964.JPG

Hvad forventes af dig som studerende

Det forventes af dig, at du vil det. Virkelig vil det.

Det vil bl.a. sige, at du har etableret en egenpraksis og at du har arbejdet med mindfulness i dit eget liv og måske endda har afholdt enkelte elementære undervisnings- eller meditationsforløb.

Du skal have gennemført Life & Mindfulness Practitioner og Life & Mindfulness Master uddannelserne for at kunne blive optaget på Life & Mindfulness Educator® uddannelsen. 

Udover fremmøde på de aftalte mødedage og de forskellige retreats- og forløb, forventes det, at du på egen hånd gennemfører de to praktiske øvelser og eksamensopgaver (Mindfulness bevægelses-program og 6-9 ugers Mindfulness trainee forløb) i forløbet. Vi står naturligvis til rådighed med input og assistance, men du skal selv være primus motor i løsningerne.

IMG_7347.JPG

Forudsætninger

For at blive optaget på Life & Mindfulness Educator® uddannelsen skal du have gennemført Life & Mindfulness Practitioner og Life & Mindfulness Advanced Practitioner inden du kan optages på Life & Mindfulness Educator® forløbet.

Hvis du ønsker optagelse på uddannelsen udfylder du en ansøgning her.

Hvis du kan optages på uddannelsen får du direkte besked og så udformer vi i fællesskab din individuelle køre- og tidsplan for dit uddannelsesforløb.

Du kan altid kontakt os på info@livsbevidsthed.dk, hvis du har spørgsmål til uddannelsen og optagelsesproceduren. Vi ringer dig også gerne op for en drøftelse af mulighederne.

IMG_0006.JPG

Eksamen

Der er 2 praktiske prøver undervejs i forløbet. Disse 2 prøver tjener som eksamensopgaver. Den ene praktiske prøve er udarbejdelse og gennemførelse af et mindfulness yoga/bevægelsesprogram. Dette program skal gennemføres som "open class" med et forskellige elever, herunder uddannede Life & Mindfulness Educator's, som sammen med undervisere vil give feedback.

Den anden praktiske prøve er udarbejdelse af et mindfulness undervisningsprogram på ml. 6 og 9 gange - på baggrund af den opnåede teoretiske og praktiske viden og med didaktiske overvejelser. Inden gennemførelse af forløbet udarbejdes synopsis.

Synopsis indeholder bl.a. overordnet plan for gennemførelse af et mindfulness forløb, som du gennemfører i praksis. Du modtager kort feedback og input på synopsis fra underviser. På baggrund af synopsis og det praktiske forløb udarbejdes skriftlig eksamensopgave. Den skriftlige opgave fremlægges i MasterClass og bruges som grundlag for Open Lecture.

IMG_8412 2.JPG

Du kommer igennem dette

 • Stilhedsretreats
 • HMSR® (hjerte- og mindfulnessbaseret stressreduktionsforløb)
 • Compassion- og selvomsorgstræning (Kærlighedsweekend)
 • Seneste og nyeste videnskabelig forskning
 • Hjernen og hjernens fysiologiske elasticitet
 • Hjertets betydning og balancering
 • Flow yoga
 • Kroppens betydning og ressourcer
 • Livsbevidsthed
 • Selvindsigt
 • Sammenhæng
 • Heartfulness/Compassion
 • Didaktik
 • Gruppedynamik
 • Undervisningspsykologi
 • Gennemfører selv undervisningsforløb
 • Trainee forløb som "føl" på Life & Mindfulness Practitioner uddannelsen.
 • Masterclass
 • Responsum
 • Open lecture
 • Certificering

Hvad kan du som Life & Mindfulness Educator®

- og hvor adskiller denne uddannelse sig fra andre mindfulness instruktør uddannelser.


Life & Mindfulness Educator® uddannelsen er en professionel uddannelse til mindfulness underviser på allerhøjeste niveau.

Udover et højt teoretisk niveau er uddannelsen bygget praktisk op. Du prøver, hvad det vil sige, at være underviser - under trygge og støttende forhold. Du mærker det på dine egen krop og gennem supervision, mentor-ordning og praktisk trainee forløb, får du ikke kun et teoretisk fundament, men også en værdifuld praktisk ballast, som gør, at du kan starte som selvstændig mindfulness underviser med det samme efter certificering.

Udover den fagligt kompetente uddannelse, er du også sikret støtte og vejledning efter endt uddannelsesforløb. Med EDUCATOR ALUMNI indgår du i et fagligt fællesskab med dine undervisere og andre Educator's, som udover at sikre dig konstant videreudvikling også støtter dig i din professionelle hverdag som underviser.

Selve uddannelsen er - som hele vores tilgang i øvrigt - kropsligt og praktisk funderet.

Det er altså en uddannelse, som ikke kun arbejder med teori og viden, men som omsætter denne viden i kropslige erkendelser og med en kropslig tilgang.

Det er også en uddannelse, som arbejder med mindfulness som en samlet (holistisk) tilstand inkl. compassion og heartfulness-elementerne.

Det handler ikke 'blot' om at tillære sig nogle principper og gentage disse i en kognitiv læring, men om at gå ind i en tilstand af hjertebaseret nærvær og herfra formidle mindfulness. Forbi forståelse og forbi egne behov, men et dybfølt ønske om at bidrage.

Og. Lyse, som et fyrtårn lyser for de rejsende på havet. 

Gennem det samlede forløb kommer du gennem alle teorier og nyeste evidensbaseret viden. De enkelte forløb er under konstant udvikling iht. seneste og nyeste forskning og du vil altid være sikret en fuldstændig opdateret uddannelse baseret på absolut nyeste viden.

Skærmbillede 2019-11-25 kl. 13.32.56.png

Din hovedunderviser gennem hele forløbet er den samme - Flora Tara Skouboe Melchiorsen - som har mere end 20 års praksis og erfaring med mindfulness, compassion og undervisning på højt niveau.

Flora er selv under konstant videreuddannelse hos bl.a. Jack Kornfield, Daniel Siegel, Dennis Tirch, Laura Silberstein-Tirch, Besssel van der Kolk, Gabor Maté m.fl. og i løbende supervision hos hendes personlige mindfulness- og meditations læremester gennem 20 år, Sri Vasudeva.

Flora har en helt unik kropslig og hjertelig tilgang til mindfulness og er en levende og inspirerende underviser, som har øje for både helhed og hver enkelt deltager på en helt særlig, nærværende og hjertelig måde.

Hvis du drømmer om en mindfulness instruktør- og underviser uddannelse på absolut højeste niveau og med størst mulige efterfølgende succes, så skal du vælge Life & Mindfulness Educator® uddannelsen.

Modulerne i Life & Mindfulness Educator®

Life & Mindfulness Educator® Masterclass uddannelsen er bygget op med følgende enkelte moduler. Her kan du se en kort beskrivelse af, hvad du kommer igennem på de enkelte moduler.

Modul I
Introduktion, rammer og mål

Her fastlægges individuelt dine rammer og personlige mål. Du får en grundig introduktion til uddannelsens opbygning, aftaler og forventninger, herunder indholdet af eksamensopgaverne. Der lægges mål og delmål, bl.a. for udførelse af dit personlige mindfulness-forløb samt din eksamen og certificering. Du får en personlig læringsguide, så du kan planlægge og gennemføre et Mindfulness Bevægelsesforløb og dit eget Mindfulness Forløb. Du modtager supervision fra Flora gennem hele forløbet, samtidig med, at du tilknyttes din personlige Educator® mentor.

Modul II
Kropslig erkendelse

Kroppens og cellernes "hukommelse" er nøglen til vores udvikling. Vi kan hverken "tænke os" eller "tale os" til Mindfulness, Compassion og balance. Vi må have kroppen med, for at skabe en forankret  udvikling og tilstand. På dette modul går vi endnu mere i dybden i kroppens sammenhæng med psyke, sind og ånd. De indsigter og den fordybelse, du har været igennem på Practitioner og Master, sættes i perspektiv til nyeste evidensbaserede viden og teorier. Der skabes en erkendelse gennem din egen praksis og tilstand, så du kan guide og formidle din viden fra et trygt, sikkert og autentisk fundament.

Modul III
Heartfulness og Compassion

Compassion er en grundlæggende del af vores tilgang til mindfuness. Den ene kan ikke eksistere uden den anden. Og omvendt. Compassion, heartfulness og kærlig venlighed er døråbner til den dybere indsigt, forståelse og erkendelse, når indre balance skal opnås. Som Aristoteles sagde: Uddannelse af sindet, uden uddannelse af hjertet, er ingen uddannelse. På dette modul går vi i dybden med nyeste evidensbaseret viden og teori om compassion og heartfulness og sætter det i samspil med din allerede opnåede viden om mindfulness og med din egen mindfulness og compassion-praksis.

Modul IV
Din opgave og rolle som underviser

At være formidler og underviser for mennesker, som søger indre udvikling eller måske er i ubalance, er en udfordrende rolle. Det kræver ikke alene faglig og teoretisk viden, det kræver også indsigt i og forståelse af deltagerne og deres individuelle sitation og betingelser. Og den kræver, at du kan formidle fra et autentisk og troværdigt sted, med faglig professionalisme og kompetence. Derfor er Underviserrollen et modul i sig selv, hvor vi går i dybden med didaktik, undervisningsteknik, gruppedynamik og også i hvordan du guider meditation og mindfulness bevægelsesforløb.

Modul V
Livet som selvstændig

En af de væsentlige - og ofte meget værdifulde ting i enhver uddannelse - er, hvordan omsætter du det, du har lært, til noget, der rent faktisk kan bruges "ude i virkeligheden". Udover en dybdegående, professionel og faglig kompetent uddannelse, er det derfor ofte også vigtigt, hvordan går du videre efter uddannelsen. Her får du en værdifuld indsigt i, hvordan du etablerer din virksomhed, hvordan du finder din unikke og personlige niche, og hvordan du får dine personlige mål til at spille sammen med dit professionelle virke, gennem strategi og - ikke mindst - succesfulde eksekvering.


Hvad sker der, når du bliver optaget på uddannelsen?

Når du bliver optaget på uddannelsen aftaler vi et tidspunkt, hvor vi fastlægger din individuelle plan - herunder tidsplan - for uddannelsen (Modul I).

Sammen sætter vi mål og rammerne op. Det betyder, at det ikke er dig, der skal passe ind i nogle uddannelsesmæssige rammer, men at uddannelsen tilpasser sig lige præcis dine ønsker, mål og praktiske muligheder.

Samtidig lægges en ramme for din løbende supervision og sparring med Flora undervejs i uddannelsen.

stablettrappeaftræstykker.jpg

Pris og praktiske oplysninger


Indhold og opbygning

For at blive optaget på Life & Mindfulness Educator® uddannelsen skal du have gennemført:

 • Life & Mindfulness Practitioner uddannelsen (krav inden optagelse)
 • Life & Mindfulness Master uddannelsen (krav inden optagelse)

Herefter består Life & Mindfulness Educator® uddannelsen af følgende elementer

 • Minimum ét SR3 - 3 dages stilhedsretreat
 • Minimum ét SR7 - 7 dages stilhedsretreat
 • Minimum ét HMSR® forløb (som tages hos certificeret Life & Mindfulness Educator®, som udbyder dette)
 • Minimum deltagelse i én Kærlighedsweekend med Flora

samt...

 • Life & Mindfulness Educator® Master Class, som består af følgende delelementer:
  • MEI - Introduktion, Rammer og Mål (en del af ME-CERTIFICERING)
  • MEII - Kropslig Erkendelse
  • MEIII - Heartfulness & Compassion
  • MEIV - Rollen som Underviser
  • MEV - Livet som Selvstændig
  • ME-CERTIFICERING, som består af:
   • Mentor forløb (4 samtaler med personligt anvist Mentor, som er certificeret Life & Mindfulness Educator®
   • Supervisionsforløb med hovedunderviser - Flora Tara Melchiorsen
   • Trainee forløb Life & Mindfulness Practitioner (deltagelse som "føl" på uddannelsen)
   • Synopsis (beskrivelse og målsætning for eget mindfulness undervisningsprogram)
   • Gennemførelse af eget Mindfulness Bevægelsesprogram i Open Class
   • Gennemførelse af eget 6-9 ugers Mindfulness forløb
   • Afsluttende opgave, som fremlægges i Open Lecture
   • Certificering

Efter gennemførelse og bestået certificering får du endvidere følgende BONUS:

 • 12 mdr medlemskab af EDUCATOR ALUMNI (værdi 1.990,- kr)

Du kan vælge at tilmelde dig hvert enkelt modul for sig og dermed "bygge" din Life & Mindfulness Educator® uddannelse over tid, som det passer dig bedst, inden for en maksimal periode af 3 år.

Du kan også tilmelde dig den samlede uddannelse på én gang.

Kontakt os endelig på info@livsbevidsthed.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker en individuel plan for dit uddannelsesforløb.

 

Pris

Forudsætninger:

 • Life & Mindfulness Practitioner uddannelsen pris (pr. 1.1.2020): 11.997,- kr
 • Life & Mindfulness Master uddannelsen (3 moduler) samlet pris (pr. 1.1.2020): 9.997,- kr

OBS! Life & Mindfulness Practitioner og Life & Mindfulness Master skal gennemføres, inden optagelse på Life & Mindfulness Educator® uddannelsen.

Life & Mindfulness Educator® moduler:

 • SR3 - 3 dages Stilhedsretreat pris (pr. 1.1.2020) 4.497,- kr
 • SR7 - 7 dages Stilhedsretreat pris (pr. 1.1.2020) 9.997,- kr
 • KW - Kærlighedsweekend med Flora pris (pr 1.1.2020) 1.997,- kr
 • HMSR® forløb pris (pr. 1.1.2020) 3.497,- kr

Derefter..

 • ME Life & Mindfulness Educator® Master Class, som enten kan bygges op af følgende delelementer:
  • ME-CERTIFICERING pris (pr. 1.1.2020) 10.997,- kr
  • MEII-Kropslig Erkendelse pris (pr. 1.1.2020) 4.497,- kr
  • MEIII - Heartfulness & Compassion pris (pr. 1.1.2020) 4.497,- kr
  • MEIV - Underviserens Rolle pris (pr. 1.1.2020) 4.497,- kr
  • MEV - Livet som Selvstændig pris (pr. 1.1.2020) 4.497,- kr

.. eller 

Den samlede pakke (alle delelementer) pris (pr. 1.1.2020) 28.985,- kr.

For alle elementer og moduler er der kontantrabatter ved betaling af det fulde beløb ved tilmelding. Rabatterne varierer fra 300,- kr til 3.000,- kr. Se de enkelte hold/elementer for præcise oplysninger.

Alle elementer og moduler kan betales over flere gange. Se de enkelte hold/elementer for præcise oplysninger.

Vi har lavet 3 eksempler herunder, for at vise, hvordan din Life & Mindfulness Educator® uddannelsen kan bygges op. Kontakt os endelig på info@livsbevidsthed.dk - hvis du har spørgsmål eller du vil have det præcise overblik ift. dine ønsker og tanker.

Der tages forbehold for evt. prisreguleringer af de forskellige forløb samt lokale prisforskelle på HMSR® forløbet.

Eksempel 1

Det forudsættes, at du allerede har gennemført Life & Mindfulness Practitioner og Life & Mindfulness Master (eller Advanced Practitioner).

Hvis du investerer i alle delelementer hver for sig og betaler ved tilmelding og dermed får kontantrabatten:

 • SR3 - 3 dages Stilhedsretreat kontantpris (pr. 1.1.2020) 3.997,- kr
 • SR7 - 7 dages Stilhedsretreat kontantpris (pr. 1.1.2020) 8.997,- kr
 • KW - Kærlighedsweekend med Flora kontantpris (pr 1.1.2020) 1.697,- kr
 • HMSR® forløb kontantpris (pr. 1.1.2020) 2.997,- kr
 • ME-CERTIFICERING kontantpris (pr. 1.1.2020) 9.997,- kr
 • MEII-Kropslig Erkendelse kontantpris (pr. 1.1.2020) 3.997,- kr
 • MEIII - Heartfulness & Compassion pris (pr. 1.1.2020) 3.997,- kr
 • MEIV - Underviserens Rolle pris (pr. 1.1.2020) 3.997,- kr
 • MEV - Livet som Selvstændig pris (pr. 1.1.2020) 3.997,- kr

Samlet pris 43.673 kr


Eksempel 2

Det forudsættes, at du allerede har gennemført Life & Mindfulness Practitioner og Life & Mindfulness Master (eller Advanced Practitioner).

Hvis du investerer i alle fire supplerende elementer hver for sig og Life & Mindfulness Educator® Master på én gang og betaler ved tilmelding og dermed får kontantrabatten:

 • SR3 - 3 dages Stilhedsretreat kontantpris (pr. 1.1.2020) 3.997,- kr
 • SR7 - 7 dages Stilhedsretreat kontantpris (pr. 1.1.2020) 8.997,- kr
 • KW - Kærlighedsweekend med Flora kontantpris (pr 1.1.2020) 1.697,- kr
 • HMSR® forløb kontantpris (pr. 1.1.2020) 2.997,- kr
 • ME-KOMPLET kontantpris (pr. 1.1.2020) 22.985,- kr

Samlet pris 40.673 kr


Eksempel 3

Det forudsættes, at du allerede har gennemført Life & Mindfulness Practitioner og Life & Mindfulness Master (eller Advanced Practitioner).

Hvis du investerer i "hele pakken" på én gang - dvs. alle fire supplerende elementer og Life & Mindfulness Educator® Master på én gang og betaler ved tilmelding får du en samlet pakkerabat oveni på 2.000,- kr. og dermed er

Samlet pris 38.673 kr

 

Kontakt os altid på info@livsbevidsthed.dk for konkrete og aktuelle prisoplysninger eller hvis du har spørgsmål. Vi kan altid lave individuelle løsninger og aftaler.

 

Kalender

Life & Mindfulness Practitioner, Life & Mindfulness Master modulerne, Stilhedsretreat, Kærlighedsweekend samt HMSR® forløb afholdes på specifikke tidspunkter, jf. de enkelte holds kalender/info. (Klik på de enkelte hold/link for yderligere oplysninger)

De faste moduler i Life & Mindfulness Educator Masterclass afholdes på skiftende tider. Du kan se de aktuelle moduler og datoer herunder. Der lægges en individuel mødeplan i samarbejde med dig, når du tilmelder dig, så du kommer med på de hold, der passer bedst for din plan og hverdag.

Deltagelse som trainee på Life & Mindfulness Practitioner uddannelsen aftales individuelt ift. aktuelle hold, geografi og ledige pladser.

Kontakt os endelig på info@livsbevidsthed.dk hvis du har spørgsmål.

Ansøgning om optagelse på uddannelsen

Her ansøger du om optagelse på Life & Mindfulness Educator® uddannelsen...

Hvis du ønsker at "bygge" din Life & Mindfulness Educator® uddannelse modul for modul, så kan du herunder se de enkelte moduler og booke din plads på hvert enkelt.

Life & Mindfulness Educator® uddannelsen er gennemført, hvis du gennemfører de enkelte moduler og afslutter din eksamen indenfor en periode af maksimum 3 år.

Life & Mindfulness Educator® ALUMNI

Når du er færdiguddannet som Life & Mindfulness Educator® ligger verden åben. Og du er naturligvis klar til at gå ud i den og bidrage med al din viden, engagement og dine indsigter.

Og her risikerer du at møde den første forhindring - for hvordan får du omsat al denne viden, denne engagement og disse indsigter i noget, der virker lige præcis for dig.

Mange ny-uddannede mindfulness instruktører oplever at blive efterladt lige præcis her - men sådan er det ikke for dig som Life & Mindfulness Educator®.

Når du afslutter din uddannelse, kan du nemlig blive optaget i Life & Mindfulness Educator® ALUMNI, hvor du bl.a. opnår certificering til at udbyde og afholde HMSR® mindfulness forløb og blive Educator® Mentor, ligesom du støttes af omfattende supervision, fagligt netværk, løbende ZOOM sessions samt et kommercielt og marketingbaseret træknings- og støtteprogram, hvor dine hold f.eks. præsenteres på Akademiet's hjemmeside og løbende mails m.m.

Life & Mindfulness Educator® ALUMNI giver dig alle de bedste forudsætninger for at omsætte en af de mest professionelle og omfattende mindfulness instruktør og underviseruddannelser til reel virksomhed og en fremtid.

Når vi siger, at vi er med dig hele vejen. Så er vi med dig. Hele vejen.

Skærmbillede 2018-03-04 kl. 09.28.13.png

 

 

 

 

 

 

Alt er muligt ....