Life & Mindfulness
Advanced/Master

Når du vil dybere ind
i din mindfulness praksis

Praksis og fordybelse

Dybere ind i din mindfulness praksis. Dybere ind i din kontakt med din krop. Dit sind. Dit hjerte. Og din ånd.

iStock-1067901452.jpg

Ikke så sjældent oplever vi, at vi gennemfører en grundlæggende uddannelse og har en rigtig god forståelse af principper og værktøjer. Vi ved, hvad der skal til. Og vi ved, hvad der skal gøres.

Det er ligesom om, en dybere "marinering" for alvor vil kunne forløse den oparbejde viden og praksis og omsætte den i en helt ny tilgang, en dybere erkendelse og en afgørende ændring af måden, du er dig på.

I Flora Metoden® er det fordybelsen, der følger praksis. Og den fordybelse, der flytter indsigt til erkendelse.Det er præcis dét, Master overbygningen giver dig.

Gennem stilhed, dybe kropslige erkendelser, dybe erkendelser i sind, hjerte og sjæl med nye perspektiver på de seneste teoretiske og videnskabsbaserede opdagelser om hjernen, kroppen og alle de muligheder, du har.

Når du oplever, at Life & Mindfulness Practitioner giver dig helt nye indsigter og opdagelser om dig selv, så vil Master forløbet manifestere disse indsigter og opdagelser til et dybt erkendelses-fundament i dit liv.

Life & Mindfulness Master er overbygningen til Life & Mindfulness Practitioner.

 

 

 

 

De 3 moduler...

Life & Mindfulness Master uddannelsen er bygget op af 3 moduler.

Stilhedsretreat

Det grundlæggende element i Life & Mindfulness Master uddannelsen er Stilhedsretreatet.

I smukke og enkle omgivelser mødes vi i 3 dage (fredag - søndag), hvoraf de 2 døgn er i absolut stilhed.

Du bliver kærligt og nænsomt introduceret til stilheden og ligeså kærligt og nænsomt guidet ud igen.

"Det er i stilheden, vi hører, hvad fremtiden kalder os til at gøre."

Kropslig fordybelse

Rejsen går fra sindet til selvet.

Den går fra en kognitiv opfattelse af et 'begrænset jeg' til en dyb helhedsopfattelse af dit 'selv' - den, du dybest set er - som en del af det universelle og mellem-menneskelige. Fra 'jeg' til 'vi'.

Denne rejse går uundgåeligt gennem kroppen.

Vi kan ikke tænke os til indre frihed og åbne for en større forbundethed eller 'essens'. Vi må have kroppen med. Både for at forløse de låsninger, der sidder i cellerne, men også for at åbne dem for en større helhedsmæssig kropslig sansning.

Fordybelse i hjertet

I fordybelsen i hjertets praksis, går vi ned i de lag, der ligger under din meditations og mindfulness-praksis. De lag, du møder i hjertet og hjertets energi og kraft.

Vi folder bevidstheden ud - fra sindets kognitive personlighed - til en dybere omfavnelse af dit indre 'selv'.

Vejen går gennem en åbning af hjertet ved dyb mindfulness- og compassion praksis og en kærlig sansning ind i din grundlæggende vilje og organisme.

En vibration af kærlighed i og gennem alle dine celler.

IMG_0532.jpg

Dybere ned...

På Life & Mindfulness Master uddannelsen får du i endnu højere grad masseret mindfulness og ikke mindst Flora's helt særlige måde at arbejde med mindfulness, compassion og livsbevidsthed på - ind under huden.

Du vil også få foldet Flora Metoden® endnu mere ud. Og du vil komme til at arbejde med dybere meditationer og indsigter. For ikke at tale om kroppens visdom og cellernes hukommelse.

Altsammen noget, der både vil manifestere din egen praksis i endnu højere  grad, men også forberede dig til måske at gå hele vejen mod en Life & Mindfulness Educator®.

IMG_2845.JPG

Du kommer bl.a. igennem dette på Life & Mindfulness Master uddannelsen...

 • Seneste og nyeste videnskabelig forskning
 • Hjernen og hjernens fysiologiske elasticitet
 • Hjertets betydning og balancering
 • Compassion
 • Dybere ned i mindfulness principperne
 • Flora Flow®
 • Bevægelsesmeditation
 • Kroppens betydning og ressourcer
 • Livsbevidsthed
 • Selvindsigt
 • Sammenhæng og essens
 • Heartfulness
 • Hvordan fastholder du din praksis
IMG_5501.JPG

Hvad får du med dig?

Stilheden i stilhedsretreatet er for de fleste afgørende. Afgørende i forhold til at åbne en indre dør til yderligere fordybelse i din mindfulness praksis.

Det er denne åbne dør, vi går ind af og sammen fordyber os i de fortællinger og ikke mindst kropslige erkendelser, du får på rejsen.

Du kommer også til at arbejde med hjerteåbnende og kropslige øvelser, som skaber indsigter og erkendelser, som vil frigøre selv de mest indgroede og fastlåste kropslige fortællinger og låsninger.

Og altsammen sker med høj faglig indsigt og kærlig og professionel guidning og vejledning fra Flora.

Life & Mindfulness Master er en kærlig venlig fordybelse i dig selv. Hvor dine indsigter formes til erkendelser.

Og hvor du for alvor flytter dig fra hovedet og ned i kroppen. Og sættes fri.

 

 

 

 

 

 

Alt er muligt ....