Produkter

LMP online

Slut med stress, angst, tankemylder, bekymringer og alt det, der holder dig fast og nede!

Fantastisk on-line forløb, der viser dig vejen til et godt liv!

Fri for bekymringer, tankemylder, angst, stress og den opslidende tanke om, at du ikke er god nok, dygtig nok eller at du ikke fortjener at være glad og lykkelig.

Baseret på Life & Mindfulness Practitioner uddannelsen og Flora's unikke tilgang!


DKK 2,995.00 (including 25% moms)
DKK 2,495.00 (including 25% moms)

Mindfulness uddannelsen, du tager derhjemme

Du opdager, at du er god nok. Som den, du er.

Du lærer alt det grundlæggende i mindfulness. Og du lærer at omsætte teori og viden i praksis. Du lærer at meditere. Og du lærer blid og enkel yoga, som alle kan være med i.


DKK 3,495.00 (including 25% moms)
DKK 2,995.00 (including 25% moms)

Overbygningen på LMP-online

Du har gennemført LMP-online.

Du har opdaget, hvor meget livskvalitet, styrke og balance, du har fået ud af forløbet.

Du vil gerne fordybe processen og rejsen. Komme et lag længere ned.

LMP2 er til dig.

5 intensive moduler, som fører dig ind i de otte bevidsthedslag og dybere ind i opfattelsen og tilstedeværelsen af dit 'jeg'.

Og din bevidste tilstedeværelse i verden. Og i dig.

DKK 1,995.00 (including 25% moms)
DKK 1,595.00 (including 25% moms)

Overbygningen på LMP-online

Du har gennemført LMP-online.

Du har opdaget, hvor meget livskvalitet, styrke og balance, du har fået ud af forløbet.

Du vil gerne fordybe processen og rejsen. Komme et lag længere ned.

LMP2 er til dig.

5 intensive moduler, som fører dig ind i de otte bevidsthedslag og dybere ind i opfattelsen og tilstedeværelsen af dit 'jeg'.

Og din bevidste tilstedeværelse i verden. Og i dig.

DKK 1,995.00 (including 25% moms)
DKK 1,595.00 (including 25% moms)