Kropslig Fordybelse - 24. - 25. oktober 2020

KF20-1 (Master II)

Rejsen går fra sindet til selvet.

Den går fra en kognitiv opfattelse af et 'begrænset jeg' til en dyb helhedsopfattelse af dit 'selv' - den, du dybest set er - som en del af det universelle og mellem-menneskelige. Fra 'jeg' til 'vi'.

Denne rejse går uundgåeligt gennem kroppen.

Vi kan ikke tænke os til indre frihed og åbne for en større forbundethed eller 'essens'. Vi må have kroppen med. Både for at forløse de låsninger, der sidder i cellerne, men også for at åbne dem for en større helhedsmæssig kropslig sansning.

I Kropslig Fordybelse åbner vi for kroppen. Skaber vibration i dine celler. Og manifesterer forandringen.

Sted:
Karbech
Omøvej 6A
4700 Næstved

Tid:
Lørdag 24. oktober 2020 kl. 10.00 - 16.00
Søndag 25. oktober 2020 kl. 10.00 - 16.00

Kropslig Fordybelse er en del af Life & Mindfulness Master uddannelsen og indgår heri som et modul. Det er ikke en betingelse for deltagelse, at du gennemfører hele Master uddannelsen.

Betingelse for deltagelse på dette modul er, at du forinden har gennemført Life & Mindfulness Practitioner uddannelsen.

Pris: 3.497,- kr.

Betalingen kan fordeles over 3 gange med 1.497,- kr ved tilmelding og herefter 2 gange á 1.000,- kr med en måneds mellemrum.

Ved betaling af beløbet ved tilmelding gives en kontantrabat på 500 kr og der betales således 2.997,- kr.

iStock-495805646.jpg
Priser