Det vigtigste for mig 
er, at være ægte


Det gælder min tilgang til faglighed og professionalisme - at du kan være sikker på, at det, jeg underviser i, er gennemarbejdet, evidensbaseret og 100% fagligt i orden.

Og det gælder mig selv.

At du ikke oplever et forstillet 'SoMe-billede' af mig og et andet i virkeligheden. At jeg er menneske - på godt og knap så godt - som dig. Og at jeg i den helt almindelige og genkendelige menneskelighed kan vise dig, at livet godt kan være let, dejligt og smukt.

At det ikke er uopnåeligt.
Uddannelser

Ergoterapeut 
Jeg er oprindeligt uddannet ergoterapeut i København. En fantastisk sundhedsfaglig uddannelse, som gav mig en dyb indsigt i og en forståelse af kroppens fysiologi og sammenhæng.

Proceskonsulent, Systemisk forståelse & Appreciative Inquiry
Proceskonsulent hos Edward Grinderslev, Systemisk forståelse af ledelses- og organisationsudvikling hos Dispuk og Appreciative Inquiry hos Peter Lang.

NLP Business Practitioner og Executive Coach 
I 2003 uddannet NLP Business Practitioner fra NLP-huset i København og i 2005 Executive Coach fra The Leadership Company i Hørsholm

Narrativ terapi, Konflikthåndtering og Narrativer i organisationer
I 2006 uddannet i Konflikthåndtering i et narrativt perspektiv hos Allan Holmgren - 2007 Narrativ terapi hos Rikke Papsøe og i 2007 Anerkendelse i organisationer (Peter Lang) - 2008 Narrativer i organisationer hos Rikke Papsøe

Positiv psykologi, Styrker og ICDP
2008 Positiv psykologi ved Robert Biswas-Diener - 2008 ICDP uddannelse Anne Linder (På vej til at blive ICF certificeret coach) - 2010 Styrker i coachingen hos Roebert Biswas-Diener.

HeartTeam Coach
2017 HeartTeam coach-uddannelse med HeartMath metoden i centrum v. HeartTeam Denmark.

Breathology® Certified Instructor
2023 Breathology® vejrtræknings - certificeret instruktør v. Stig Severinsen og Breathology®.

Mindfulness
Fra 2002 Mindfullness i fortløbende undervisning og supervision hos mester Sri Vasudeva – 2006 Do less, accomplish more v. Dr Ed Verhoeff - 
Mooji stilhedsretreat 4 dage i London 2015 - 
The power of presence med Daniel Siegel Finland 2015
 - 
Mooji stilhedsretreat 4 dage i London 2016
 - Next level Practitioner hos Nicabm 2017-18 
- 
Heldags mindfulnessseminar med Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli 2016 - 
MBSR online v. Saki Santorelli and Florence Meleo-Meyer 2017 - 
Mindfulness and the brain online course Daniel Siegel og Jack Kornfield 2017 - Mindfulness Daily Jack Kornfield og Tara Brach 2017 - 
Heldags seminar med Daniel Siegel i København 2017 - 
The Power of Mindfulness v Jack Kornfield på Nicabm 2018 - 
The power of awareness online forløb med Jack Kornfield og Tara Brach 2018 - The Mindfulness and Meditation summit 2018
 - Practicing Mindsight med Daniel Siegel 2018 - 
Neuroscience Summit online 2018
 - Buddhism for beginners med Jack Kornfield 2018
 - Heldags workshops og intensiv mindfulness leadership training med Sri Vasudeva i 2017 og 2018 - 40 ugers MahaYoga forløb med Sri Vasudeva 2022 - 40 dage periode fra marts med Sri Vasudeva hvert år fra 2006.

Compassion
How to grow love and compassion out of suffering by Jack Kornfield hos Nicabm 2015 - The psychology of the Awakened Heart Video course Jack Kornfield 2018 - Self compassion step by step Kristin Neff 2018 - Certificeret CFT - Compassion fokuseret terapi 16 ugers online uddannelsesforløb gennem Praxis ved Dennis Tirch og Laura Silberstein-Tirch 2019 - The Shaman Heart v. Byron Metcalf 2020 - Compassionate Inquiry self study 32 lektioner 2020 - Yin Yang of Self Compassion v. Kristin Neff 2020 - Befriending your Nervous System v. Deb Dana 2021 - Developing Self Compassion v. Tara Brach 2021.

Terapi og Traumer
Rethinking trauma v. Nicabm 2015 - 
How to target treatment to help patients reclaim their lives after trauma med Bessel van der Kolk/Nicabm 2015 
- How to work with the body to restore sense of safety after trauma Pat Orden/Nicabm 2015 - 
The Mindful Therapist online forløb v. Daniel Siegel 2016
 - How to rewire the traumatised brain and The Neuroscience of Traumatic Memory med Bessel Van der Kolk 2016 - 
The neurobiology of we med Daniel Siegel 2016 - Healing Trauma v. Peter Levine 2020 - Returning to Ourselves the Wisdom of Trauma v. Dr. Gabor Maté og prof. Betsy Polatin 2020 - The Fatigue Super Conference 2020 - Collective Trauma Summit 2020 - Healing Trauma and Addiction v. Wholehearted Org. 2021 - MasterClass for healers v. Wholehearted Org. 2021 - Polyvagal Trauma Healing v. Stephen Porges 2021 - The Wisdom of Trauma v. Dr. Gabor Maté og prof. Betsy Polatin 2021 - The Master Series on Trauma v. Dr. Gabor Maté, David John Nutt, Richard C Schwartz 2022 - Somatic Experiments towards Embodied Safeness v. Linda Thai - CPD certificate, Trauma Summit 2022, Action Trauma v. Clive Corry.


Projekter

HMSR® - hjerte- og mindfulnessbaseret stressbehandlingsforløb for ledere i Vordingborg Kommune (2023 - ) 
HMSR® - hjerte- og mindfulnessbaseret stressbehandlingsforløb for medarbejdere i Vordingborg Kommune (2019 - ) 
Mindfulness- og kropsbevidsthedsforløb mod hovedpine og smerter for medarbejdere i Vordingborg Kommune (2018 + 2019) 
Pædagogisk mindfulness uddannelsesforløb 
for samtlige specialpædagoger i Aabenraa kommune (2018)
Mindfulness uddannelsesforløb for samtlige skolelærere i Rudersdal kommune over 5 gange hele undervisningsdage (2015).
Aktionslæringsforløb for skolelærere og pædagoger i Assens Kommune (2014)
8 ugers Relationskompetence udviklende uddannelsesforløb for samtlige pædagoger og dagplejere i Jyderup kommune (2011).
Uddannet samtlige ledere i Halsnæs kommune i Mindfulness og styrkebaseret ledelse over et længere forløb. (2012).

Erhverv & job

Hovedunderviser og partner i Livsbevidsthed.dk
Udvikling af uddannelser, forløb, workshops m.m. Hovedansvarlig for undervisning og ledelse af undervisning. Coaching og personlig vejledning og guiding. Leder og hovedunderviser på Educator® ALUMNI inkl. afholdelse og ledelse af supervision og faglig sparring.

Samarbejdskonsulent i virksomhedsudvikling Dansk Industri.
Styrkelse af dialogen og uddannelse af  samarbejdsudvalgene til at håndtere fremtidens krav i virksomheden. Herunder at kunne håndtere emner som: Psykisk arbejdsmiljø, stress, mobning, integration, produktivitet og ligeløn. Udarbejdelse af AMI’s mellemstore trivselsundersøgelse. Udforme DI ́s politik på det psykiske arbejdsmiljø, samt igangsætter af konkrete tiltag på området Varetagelse af netværk, udforme temadage og hjemmeside samt politikker indenfor Work-Life-Balance. Tovholder på sygefraværsprojekt i samarbejde med fagbevægelsen. Ansvarlig for FTS sekretariatet, som er DI ́s samarbejde med NNF på fødevareområdet. Ansvarlig for internt uddannelsesforløb i  systemisk tænkning i samarbejde med Peter Lang Kinsington University. Social dialog i Marokko, projekt under Udenrigsministeriet i samarbejde med fagbevægelsen. Ansvarlig for interne virksomhedstilpassede uddannelsesforløb.

Organisationskonsulent i Carl Bro
Fokus på Lean og specielt på Muri-delen i Lean. Implementering af trivsels og psykisk arbejdsmiljøværdier, samt medarbejderinvolvering i Carl Bros Lean ydelser.

Arbejdsmiljøkonsulent Fødevare BST
Virksomhedsansvar for Danish Crown, Ringsted, Beauvais, LEAF m.fl. Sygefraværs og trivselsprojekter/undersøgelser, uddannelse og styrkelse af sikkerhedsorganisationen, sparring/coaching af ledere i produktionen, krisesamtaler for enkelt personer, indførelse af arbejdsmiljøledelsessystem, fokus på værdibaseret adfærd, ulykkesprojekt, udarbejdelse og indførelse af politikker. Generelle Projekter Trivselsundersøgelser i bagerbranchen. Uddannelsesforløb af instruktører og faglærere til at varetage uddannelse af unge/nyansatte på Slagterierne. Kursus/uddannelse af sikkerhedsorganisationen med fokus på kommunikation og samarbejde i Fjerkræs- samt Brød og Møllerbranchen Projektleder på ”Projekt Gode Løsninger” indenfor Brød og Bagerbranchen samt Bryggeribranchen Temadag for Tobaksindustrien i psykisk arbejdsmiljø og kommunikation Temadag for NNF organisationen i psykisk arbejdsmiljø. Lederudviklingsforløb i NNF’s forbundshus.

Arbejdsmiljøkonsulent BST Storkøbenhavn
Kommunerne i Københavns Amt, TDC, Jern & Metalbranchen, Medicinalbranchen samt Forbrænding & Affald. Trivelsesundersøgelser, arbejdspladsvurderingsprojekter, ulykkesprojekter, tunge løft kortlægninger, undervisnings og uddannelsesopgaver med fokus på sikkerhedsledelse og sikkerhedsorganisationer.


Netværk

Morgendagens ledere ved Børsen
SEBC
(selskab for evidens baseret coaching)
Positiv psykologi netværket
Driver i Morgendagens Heltinder Anerkendende netværk gennem MH Mindfullness netværk Blue Star

  

Bøger/forfatterskab

Frie børn leger bedst (medforfatter, BoD 2008)
Pædagogisk Mindfulness (Dafolo 2009)
10 Uger til Kærlighed - vejen til Selvomsorg, Compassion og Kærlighed (Akademiet 2019)
Sådan giver du omsorg til alle sider af dig selv (Akademiet 2019)
Vejen til dit barns (og din) trivsel (Akademiet 2019)
Hjertevejen (Akademiet 2021)
Simona Pilolla med solsikke bagom ryggen