Compassion

At rumme med kærlig venlighed

 

Mere end medfølelse - dybere end medfølelse


Medfølelse betyder, at vi føler med hinanden.

"Jeg ser og mærker din smerte".
"Jeg har medfølelse med dig".
"Jeg lider med dig".

Og det er naturligvis en smuk egenskab, at vi kan se og mærke hinandens følelser og lidelser.

Men compassion er mere og dybere end medfølelse. I compassion bliver vi ikke kun opmærksomme på - og røres af - andres følelsesmæssige tilstand eller lidelse, vi mærker også et dybfølt ønske og motivation til at gøre noget aktivt ved det, vi mærker. Vi ønsker aktivt at bidrage.

Compassion er en naturlig rejsepartner til mindfulness, fordi vi med compassion også opbygger styrken og indsigten til at være med - acceptere - smerten, når f.eks. livet er svært. Og i det også at kunne udvise kærlig-venlighed over os selv eller andre, som er i det svære.

Compassion hænger i stor grad sammen med Flora's "berømte" NOAK model, som er en grundlæggende del af vores  undervisning i mindfulness:

  • Nysgerrig.
  • Observere.
  • Acceptere.
  • Kærlig-venlighed.

Jeg ser dig. Jeg observerer. Jeg er med det, jeg ser og mærker. Og jeg møder det med kærlig venlighed. Aktivt.

Eller. (Og ikke helt uvæsentligt!)

Jeg ser det, der sker i mig. Jeg er opmærksom på det, jeg ser. Jeg er med det, jeg ser og mærker. Og jeg møder mig selv med kærlig venlighed. Aktivt.

Altså indad mod dig selv. Ligesåvel som udad overfor andre.

Compassion skaber en omsorg og en medmenneskelig forbundethed ved netop ikke "kun" at mærke følelsen - men også aktivt at handle på den med en kærlig-venlig handling.

Et naturligt skridt på din rejse


Compassion er - som mindfulness - et naturligt skridt i din rejse frem mod det, som jeg kalder Livsbevidsthed.

Compasssion er en omfavnelse af vores evne til at kunne stå i stedet under vores fødder - med alt det, der er - og herfra sende kærlighedens lys ud i verden, som et fyrtårn.

Gennem mindfulness opdager du, at du rent faktisk kan se dig selv rent - med det hele. Både det svære og det lette. Det lyse og det mørke. Alt det, der er.

Og du lærer, at du gennem ægte og ufarvet accept har et valg. Nemlig valget at møde alt det, du ser, med kærlig venlighed.

Du opdager, at du har styrken til at skabe et liv fri for begrænsende tanker, mønstre og gamle fortællinger.

Simona Pilolla krammer sig selv ved palmer og stranden

Og herigennem erkender du på et dybere plan, at vi alle er forbundne og at du fra dit sted i dig - gennem medmenneskelig forståelse og compassion - rent faktisk evner at give dine opdagelser, indsigter og erkendelser videre.

Når vi bekæmper smerten


Smerter i livet.... bekymringer, tab, hjertesorg, modstand... det er altsammen uundgåeligt.

Men tit så gør vi det, at vi bekæmper smerten. Går imod den. Og det eneste, vi får ud af det... er som regel, at det bliver værre. Det gør endnu mere ondt. Det er her, smerten bliver til lidelse.

Lidelsen skyldes ikke smerten. Men det, at vi nærmest står og banker hovedet (eller måske mere hjertet) ind i en mur. En mur, som vi egentlig kan kalde virkeligheden.

Simona Pilolla eftertænksom ked af det sad

Vi bliver frustreret og endnu mere ked af, at virkeligheden ikke er en anden.

Nogle gange banker vi ikke engang hovedet ind i muren. Så lader vi bare som om, smerten ikke er der. Vi tænker, at hvis vi ikke tænker på smerten, så går den nok væk. Lidt ligesom når strudsen gemmer hovedet i sandet og tænker, at nu er der ingen, der kan se den.

Forskningen, at følelser bliver stærkere, når vi forsøger at undertrykke dem. Og når vi ikke ser smerten klart, så er det - naturligvis - også svært at møde den rent.

En af de helt store styrker ved mindfulness, selvomsorg og compassion er, at vi får styrken til at møde vores smerter uden modstand. Men. Med kærlig venlighed.

Lidt ligesom en god ven.

Forestil dig, at du bliver ramt af en stor smerte. Du ved ikke dine levende råd. Du panikker og er overvældet af følelser. Det er uudholdeligt.

Og så kommer din bedste ven og sætter sig ved dig.

Holder om dig. Trækker vejret med dig. Lytter til dig. Føler med din smerte. Forstår dig. Og hjælper dig til at finde fodfæstet igen. Og være med dine følelser.

Med compassion bliver du din egen bedste ven.

Hvordan træner du din compassion muskel?

Compassiontræning handler om, gennem den dybe visdom af at forstå os selv, vores mønstre og vores hjerne og hvor meget, vi er forbundet med andre og ligner andre mennesker.

Og gennem denne indsigt at oparbejde og udøve omsorgsfulde handlinger og at optræde på en ægte medfølende måde, der oprigtigt løfter og udvikler os selv og andre mennesker til langt bedre at kunne rumme livets udfordringer og smerte.

Nøglen i compassiontræning er, at oparbejde evnen og styrken til at kunne møde alt det, der er svært i os selv og vores liv og at kunne rumme og møde andre fra det samme sted i erkendelse af, at vi er ens; at det er vores menneskelig natur.

Og samtidig mindske - og helst stoppe - den evige indre kritiker og dommer i os selv. Derfor kan compassion også indeholde og rumme det, at blive langt bedre til at sige “Nej”. At mærke bedre efter, hvad der er rigtigt for dig lige nu.

Det væsentlige er dog, at dit “Nej” kommer fra et oprigtigt venligt sted og ikke fra en vrede og frustration, der har låst dig fast.

Når du forstår dig selv fuldt ud og forstår at alt, hvad du rummer, blot gør dig menneskelig og at du ikke behøver at lade dig drukne i det hele, så forstår du pludselig også andre mennesker fra et helt andet sted i dig selv.

Men visdommen i compassiontræning handler også om, at når du begynder at forstå dig selv og dit indre bedre, så forstår du også, at du er skabt fra og gennem en masse ubekendte faktorer, som du ikke selv har haft indflydelse på. 

Compassiontræning er en dyb træning i at rumme livet med alt, hvad det nu end indeholder og bringer. "At rumme de 10.000 sorger, såvel som de 10.000 glæder" uden at gå i stykker af dem, fordi du forstår, at det altsammen er menneskeligt.

Du oparbejder en dyb bevidsthed om, at du i enhver situation har et valg. 

Et valg om hvilke mentale frø, du vælger at vande. 

Et bevidst valg om, hvordan du vælger at møde det, du lige nu står i.

Compassiontræning er ikke let.

For det kræver blandt andet, at du har modet til at gå alle dine vanskeligheder, din smerte og dine mørkeste følelser i møde og kigge dem direkte i øjnene.

Hvor vores normale adfærd ofte vil få os til at flygte væk fra det, der umiddelbart er ubehageligt i livet eller i os selv eller for den sags skyld i andre, så inviterer compassiontræning os til at møde det åbent - ansigt til ansigt - gennem at have fået oparbejdet en evne til at kunne rumme alt fra et kærligt/venligt sted i os selv, når vi møder det rent.

Compassiontræning rummer både visdommen i at forstå vores kompleksitet i at være menneske og giver os samtidig værktøjet til at rumme og heale hele os. Samtidig giver det den frihed, at der intet er at frygte længere. Fordi det hele godt må være der, fordi alt kan rummes.

Dette er er den store visdom i al åndelig træning.

At forstå vores sinds kompleksitet og opøve en dyb kærlig/venlig tilgang til alt i livet både inden i os selv og uden for os selv.

Og oveni at udvikle og styrke din evne til at rense sindet for alle de “urenheder”, der slører dit indre udsyn.

Simona Pilolla i skoven med bregneblad og lukkede øjne

Det vækker dit hjerte og skaber dyb forbundethed med alt levende omkring dig og i dig.

Som Dalai Lama siger det:

"Den sande vej til et liv i trivsel er, at åbne hjertet fuldt ud mod andre og udøve altruistiske gerninger gennem at ønske alt levende omkring os det godt; at alt og alle må trives og opleve sand glæde.

Jo mere vi fokuserer vores energi ud på andres velbefindende fra et oprigtigt ønske om, at ville dem det godt, jo mere trives vi selv. Jo mere vokser vores eget hjertet i omfang og evner.

Langt de fleste af vores problemer, udfordringer og smerter i livet kommer fra en selvkritisk tilgang og en alt for stor optagethed af os selv."


Hvad kan du gøre lige nu?


Du kan vælge, at starte med at træne din opmærksomme bevidsthed (mindfulness) og tilføje venlighed.

Vær venlig alle steder.

Overfor mennesker, du møder på din vej. Kendte såvel som ukendte. Og ikke mindst overfor dig selv.

Hvis du vil træne compassion for alvor, så kan du se nogle af dine muligheder herunder.

SImona Pilolla i skoven med bregneblade

 

Alt er forbundet