Master of Heart & Mind©

Mindfulness - Compassion - Livsbevidsthed

 

Den komplette uddannelse til dig,
der mener det alvorligt

 

Floranamastesmall kopi

En livsforandrende uddannelse

Jeg har udbudt Mindfulness uddannelser på fagligt højt niveau gennem mere end 10 år.

Uddannelser, som ikke kun har været transformerende og afgørende på det personlige og livsmæssige plan for de, der har været med - men som også for mange har været katalysator for et selvstændigt virke som mindfulnessundervisere, coaches, terapeuter, yogalærere m.m. 

Life & Mindfulness Practitioner uddannelsen har været toneangivende, anerkendt, eftertragtet og anset som et pejlemærke indenfor mindfulness uddannelser.

Med Master of Heart & Mind© løftes uddannelsen nu til et nyt, stærkere og potent niveau. En version 2.0+, som ikke alene fornyer og optimerer den evidensbaserede viden fra Mindfulness, Compassion og Livsbevidsthed, men som også sætter denne viden og visdom i et holistisk samspil med vores fysiologi, krop, essens og naturen omkring os og i os.

Og stadig med den kropslige og praktiske tilgang i tæt makkerskab med min dybe og brede faglige viden om mindfulness, compassion, stress, angst, traumer og alt det, vi mennesker indeholder - psykologi og fysiologi, såvel som energi.

Master of Heart & Mind© er bygget på viden. På visdom. På indsigt. På intention. Og - ikke mindst - på resultater.

Du er hjerteligt velkommen...

Kærligst,
Flora Tara Melchiorsen underskrift

Master of Heart & Mind© uddannelsen er til dig, der...

 • Master of Heart & Mind© uddannelsen er til dig, der gerne vil forstå dig selv og andre menneskers reaktioner bedre og navigere mere sikkert i livet. Finde ud af, hvad det grundlæggende er, der igen og igen trigger dig og står i vejen for, at det - for alvor - lykkes dig at skabe frihed, balance og ro i dit indre. Fri for stress, angst, dårligt selvværd, bekymringer og uro.

 • Master of Heart & Mind© uddannelsen er for dig, der gerne vil lære mindfulness og compassion og også kunne sætte det, du lærer og opdager i en praktisk sammenhæng i dit liv. Som noget, der både giver mening og som du aktivt kan bruge. Og som du også mærker dybt i din krop, dit hjerte og dine celler. Ikke kun en forståelse af mindfulness og compassion, men en dyb indre erkendelse og omfavnelse.

 • Master of Heart & Mind© uddannelsen er også for dig der gerne vil videreuddanne dig fagligt i dit terapeutiske virke og få et mere holistisk og dybdegående kendskab til sammenhængen mellem krop, sind og psyke og hvordan vi gennem kropslig indsigt og hjertets dybde kan genskabe trygheden i nervesystemet og heale gamle traumer. Måske du er yogalærer, coach, terapeut, psykolog eller ansat i en HR-vejledende funktion i en organisation eller virksomhed og vil bruge den store viden og visdom i dit virke.
Simona Pilolla med tekop ved vindue og grønt turkis lys

De fire bærende søjler

Hjertets kraft

Hjertet er porten ind til kroppen og vores dybe essens. Ikke kun i en åndelig eller følelsesmæssig forståelse, men også i en fysiologisk forståelse.

Hjertet indeholder samme type af nerveceller, som vi også finder i hjernen og en stor del af disse er 'sanse celler', som bl.a. sender informationer til kroppen og hjernen. Undersøgelser viser, at hjertet i virkeligheden sender flere informationer til hjernen end omvendt.

Hjertet er også en 'hormonel kirtel', som producerer og udskiller forskellige hormoner og neurotransmittere, som påvirker både hjernen og kroppen på et dybt plan.

Hjertet har sit eget elektromagnetiske felt, som omslutter os og er mange tusinde gange stærkere end hjernens elektromagnetiske felt. Hjertets felt kan måles flere meter ud fra kroppen og påvirker andres hjerte-elektromagnetiske felter.

Hjertet har en stor indvirkning på Vagusnerven, som er den store forbindelse til vores nervesystem. Hjertet er en af de betydningsfulde veje til at balancere og genskabe trygheden i nervesystemet.

I hjertet ligger også en intuitiv kraft og en energetisk forbindelse til vores dybe åndelige visdom.

Kroppen

Kroppen er bærer af vores hukommelse.

Ikke kun i hjernens celler, men i alle kroppens celler.

Den sprogløse arv, som du har modtaget fra din mor og generationerne før hende, sidder i cellernes hukommelse.

De traumer og oplevelser, du selv har haft gennem dit liv, sidder i cellernes hukommelse.

Denne kropslige hukommelse arbejder på det ubevidste plan. Og derfor kan vi ikke hverken tale eller tænke os ud af de prægninger, der sidder i cellerne.

Forløsningen må og skal ske gennem kroppen. Med kroppen. Og i kroppen.

Vejen til balancering og beroligelse går gennem vores nervesystem.

Når vi lærer at skabe tryghed og blidhed i nervesystemet, åbner vi for heling af ubalancerne og forløsning af de låsninger og traumer, som ofte er dem, der holder os tilbage fra at leve livet i lethed og overskud.

Derfor er det kropslige arbejde en naturgiven og uomgængelig vej i Master of Heart & Mind©.

Mindfulness & Compassion

Mindfulness er en træning og praksis i bevidst nærvær i nuet.

At kunne være med det, der er - at kunne rumme det, uden at lade sig "kuppe" af følelserne, tankerne eller de iboende traumer og låsninger. At kunne være i livet fra et rent, ikke-dømmende og åbent sted.

Mindfulness er en udøvelse af ældgamle principper, som gennem praksis og træning skaber nye spor i hjernen. Neurologiske spor, som styrker koncentrationsevne, indlæringsevne, hukommelse, empati og meget, meget mere.

Mindfulness skaber en bevidst  mental pause mellem det, der sker og vores reaktionsmønstre. I de senere år har Mindfulness vist stor evidensbaseret positiv betydning for stress, angst og depression og for vores evne til at kunne agere i en omskiftelig verden.

Compassion løfter vores nærvær til at kunne møde alt det, der er med ægte og ubegrænset kærlig venlighed. Med en genkendelse og accept i hjertet og et dybfølt ønske om at lindre og bidrage herfra.

Compassion er heartfulness og mindfulness i en hjertebaseret samhørighed og åbner for en bevidst væren i ægte kærlig venlighed.

Livsbevidsthed

Livsbevidsthed er en dyb forståelse og erkendelse af altings samhørighed.

I det små og i det store.
I det ydre og i det indre.

Livsbevidsthed kommer til udtryk i en balanceret og harmonisk affinitet mellem den kropslige hukommelse og fortidens erindringer i samspil med den kropslige, sindsmæssige og åndelige habitus - og alt omkring os.

Altså en holistisk tilgang, hvor vi som mennesker ikke kun er et produkt af vores opvækst, men også af vores slægters historie, miljø og den natur, vi er en del af.

En dyb erkendelse af altings forbundethed og samhørighed og en hvilen ind i den, du er.

Med accept.
Og kærlig forståelse.

Livsbevidsthed er en forening af fysiologi, mindfulness, compassion, meditation, åndedræt, natur og eksistens.

Det er stilheden bagved stilheden og musikken i musikken.

Det er forbundethed og eksistens.

Det er nærvær og balance.
Viden og visdom.

Det er intet. 
Og det er alt.

De 8 moduler

Alle forløb tilpasses det, der opstår i rummet og den naturlige retning, derfor kan de enkelte dage variere. Hvert modul er bygget op med fokus på kropslige opdagelser og indsigt gennem blid sanselig flow yoga og hjerteåbnende meditationer. Altid med en levende blanding af teori, praktiske øvelser og kropslige opdagelser.

Heart with hands shape transparent bcg
DAG 1: Mindfulness og NOAK modellen. At genskabe tryghed i nervesystemet gennem hjertet. Mindfulness og det dybe ikke-dømmende nærvær - hvordan er vi ikke dømmende i det levede liv. At heale skyld, skam og dårligt selvværd gennem hjertet og det dybe nærvær. Det dybe nærvær i praksis. At give slip og sætte fri. Det blide nærvær som første skridt ind i at sætte os selv fri og heale alt det, der er svært. Kroppen som vejviser. Blide kropslige øvelser til at mærke og sanse teorien i praksis.
Heart with hands shape transparent bcg
DAG 2: Compassion. Indsigt i compassions tre niveauer: Mindfulness, medfølelse og det medmenneskelige. Hvad er compassion og hvad er det ikke. Grundelementer i compassion træning. At forstå det svære i livet og samtidig række ud og lindre. Kroppens reaktioner i det dømmende og kroppens interaktion med andre og i den måde vi skaber virkelighed på. Det subtile rum i mellemrummet imellem os og andre. Taknemmelighed i levet liv og praksis. At vælge glæden til, som en aktiv kropslig handling. Genfinde og heale det indre barn. Tilgivelsens kraft og frisætning.
Heart with hands shape transparent bcg
DAG 3: Hjertets kraft og intelligens. Polyvagus teorien. Nervesystemets opbygning og funktion ved stress, angst og depression. At forstå angst og stress som traumer, der har rod i opvæksten og hvordan du kan heale dem fra hjertet. At genskabe tryghed i nervesystemet gennem hjertet. At forstå kroppen fra et langt dybere sted, som bærer af vores historie og liv og som en energetisk enhed, der skaber liv og spreder liv og bevæger mellemrummet mellem dig og verden. Berøringens betydning for healing og indre fred.
Heart with hands shape transparent bcg
DAG 4: Kærlighedens sprog. Hvordan vi gennem sprog og selvindsigt enten åbner eller lukker vores verden og vores krop. Dit sprog skaber energi. Energi skaber virkelighed. At forstå dybt inde, at du ikke ser virkeligheden, som den er - men at du ser virkeligheden, som du er. At åbne sanserne. Stilhedens blide kraft og kærlighed. At åbne til øget flow i både sprog og bevidsthed.
Heart with hands shape transparent bcg
DAG 5: Kroppens hukommelse og fortidens prægning. At møde modstand med hjertets intelligens og med compassion. At finde vej tilbage til trygheden i krop og nervesystem og hele fortidens aftryk. At kunne rumme det, der er og bevæge sig i livet - også når det er svært og gør ondt. At forstå kroppens værn og beskyttelse gennem dannelse af angst og tvangsmæssige handlinger, følelser og bevægelser i livet, som overlevelsesstrategier. At heale gennem indsigt og hjertets kraft.
Heart with hands shape transparent bcg
DAG 6: Åndedrættet. Hvorfor er åndedrættet så betydningsfuldt. Hvordan påvirkes åndedrættet ved stress og angst og hvad kan du gøre for at heale og løsne. Åndedrætsteknikker og Pranayama. Mantra og lyd som healings-instrumenter til at forløse krop, sind og nervesystem. Yoga og bevægelse, der støtter og frisætter åndedrættet.
Heart with hands shape transparent bcg
DAG 7: Positiv psykologien som en vej til at skabe øget styrke og flow. Hvordan vi med bevidsthed skaber grundlag for livsglæde. At styrke glædesmusklen til et naturligt flow i livet. At styrke vores psykologiske fleksibilitet - også at kunne rumme det svære med lethed uden at gå i stykker - gennem mental træning og med kroppen som kompas. Glæde, kreativitet og healing af det indre barn. Flora Metoden® som vejviser.
Heart with hands shape transparent bcg
DAG 8: Den energetiske krop. Hvordan fysiologien smelter sammen med den energetiske krop. Hjernebølgerne og deres indflydelse. Krop, sind og ånd som en holistisk enhed og hvordan vi plejer, healer og holder os i balance i alle tre. Kroppens energetiske lag. At forstå energien og de syv energicentre i kroppen og deres sammenhæng til sundhed og helhed.

Det siger andre...

 • Flora - din krop og psyke ekspert

  Når jeg fortæller mine nærmeste om uddannelsen, der mest af alt er begyndelsen på en livslang rejse i kærlighed og medfølelse, så siger jeg til dem, at det er den største gave, jeg nogensinde har givet mig selv. Den største gave jeg nogensinde har givet mine allernærmeste og den største gave, jeg nogensinde kunne forestille mig, at give videre til andre. Mine sanser har åbnet sig igennem det her forunderlige og smukke forløb og med din nænsomhed har jeg turdet se mit eget spindelvæv og opdage, at jeg ikke behøver sidde fast i det.

 • Flora - din krop og psyke ekspert

  At starte på uddannelsen var som en redning for mig og det var alt, hvad jeg havde manglet i mange år. Jeg var slemt stressramt og var i tvivl om jeg overhovedet ville få noget ud af det, fordi jeg var i så dyb krise og stresstilstand. Det viste sig ved allerede første mødegang, at jeg var landet det helt rigtige sted. Jeg fik lov til at være sårbar og åbne mig op stille og roligt. Det var skræmmende og fantastisk på samme tid at få en forløsning igennem kroppen. Flora er den mest fantastiske underviser, jeg nogensinde har mødt. Jeg er hende evig taknemlig for det, hun har lært mig og givet mig den gave at opdage min krop og lytte til den. Tak! ❤️

 • Flora - din krop og psyke ekspert

  Jeg har taget mange efteruddannelser, men dette forløb har skabt en helt særlig dyb forandring, i mit indre. Jeg mærker, at jeg tager mig mere alvorligt og fylder mig selv mere op med det, som JEG har brug for. Et professionelt, kærligt, trygt og helt unikt uddannelsesforløb, som jeg for altid vil anbefale til alle - uanset livsomstændigheder, alder og profession.

 • Flora - din krop og psyke ekspert

  Tak, Flora! Du har skabt en proces i os alle på kurset. Du har pustet blidt til os, som når man puster til en afblomstret mælkebøtte og betragter alle de små frø blive båret af vinden for at lande nye steder og plante nye blomster. Du vil være med i mine tanker, når jeg med dyb taknemmelighed tænker tilbage på de lærere, jeg har haft i mit liv.

 • Flora - din krop og psyke ekspert

  Det er et meget betydningsfuldt valg for mig at have taget denne uddannelse. Jeg har lært det vigtigste i verden, at fylde mig selv med kærlighed og at være tro mod mig selv. Jeg har virkelig mærket, hvor meget krop, sind og ånd kan arbejde sammen, når jeg er vedholdende og opmærksom. At være til stede i nuet og lukke kærligheden ind er forbløffende kraftfuldt. Tak til Flora, der deler og formidler på allerkærligste vis. Jeg er taknemmelig for, at du gik vejen før mig, så jeg kunne lære det af dig.

 • Flora - din krop og psyke ekspert

  Det har været en kæmpe gave for mig og for min familie. Jeg er ikke mere angst på samme måde, det var en angst, der fyldte så meget i min hverdag, det gør den slet ikke mere. Jeg er vild med denne drejning, mit liv har taget. Jeg rummer så meget kærlighed og jeg føler bare, at jo mere jeg giver af min kærlighed, jo mere får jeg. Det er smukt og for mig breder det sig indeni mig, som ringe i vandet – fra det inderste i mig og ud, så jeg kan give videre til andre. Jeg er høj på livet, og jeg føler, at jeg er kommet hjem.


Den usynlige kraft, der spiller ind

Der er naturligvis ydre omstændigheder, som kan skabe konkrete udfordringer for os, men tit er vi også udfordrede på de indre 'omstændigheder'.

Og bare rolig. Master of Heart & Mind© og hjertevejen handler ikke om, at du "bare" skal ændre din tankegang. Overhovedet ikke. Der er intet "happy-go-lucky"  over det, jeg arbejder med og inviterer dig ind i.

Vi 'arbejder' med fysiologi, psykologi og energi i forening.

Det handler om kroppens evne til at gemme læring, erfaringer og historie i cellerne.

celle

Cellernes hukommelse.

Både den hukommelse, som er skabt gennem dit levede liv, men også den hukommelse, som du har fået med i 'gave' fra din mor - og hendes mor før hende.

Tænk på, at da din mor blev skabt som foster i din mormors mave, blev kimen til det æg, der blev dig, skabt. Det æg er dannet af den genetiske kodning, som din mormor eksisterede i og som i sin tid er skabt i den genetiske kodning, som hendes mormor før hende eksisterede i.

Den genetiske kodning er ikke en 'given standard', men derimod et resultat af opvækst, følelser, tanker og energier, som var omkring dem på det tidspunkt.

Hvis din mormors mormor har levet i angst - måske under frygtelige forhold i en af de store krige - er denne angst kodet i de gener, som senere er blevet til dig.

Simona Pilolla sidder ved træ i skoven og kigger op

Det er en arv, som er sprogløs og derfor en arv, som ikke nødvendigvis kan hverken forklares eller forstås gennem ord.

Og derfor er det også derfor, at almen psykolog indimellem kommer til kort. Og at bevidsthedstrænende teknikker ikke altid er nok.

Vi må forløse låsningerne på celleplan.

Vi kan hverken tænke eller tale os ud af det. Vi må og skal have kroppen med.

Og det er en af grundene til, at Master of Heart & Mind© er meget mere end mindfulness og compassion.

Og en af grundene til, at den skaber forandring.

Hvis du har spørgsmål om Master of Heart & Mind© uddannelsen, kan du sende mig en mail på info@livsbevidsthed.dk - jeg ringer dig naturligvis også gerne op, hvis du har brug for at tale med mig, inden du tilmelder dig.

 

 


Livsomfavnelsen...