Mindfulness

At være med det, der er

Fuld opmærksomhed på det, du lige nu og her beskæftiger dig med


Mindfulness er kunsten at være i nuet. Ren og uden bedømmelser. Tilstedeværelse med alle sanser vågne.

Mindfulness stammer oprindeligt fra buddhismen og yogaen - ud fra en meditativ evne til at se virkeligheden, som den er. At være opmærksom og nærværende uden at dømme eller tillægge tingene anden værdi eller betydning end den, der er tilstede i nuet.

Det handler ikke om at ignorere følelser eller tanker, men om at observere dem med nysgerrighed, accept og kærlig venlighed og på den måde kunne betragte og forstå, hvad der i bund og grund driver dig og hvilke tankemønstre og kropslige erindringer, du går rundt med.

Jack Kornfield siger det så smukt:

"Mindfulness does not reject experience.
It lets experience be the teacher"

Med mindfulness lærer du ikke at identificere dig med tankerne og følelserne. Du har tanker. Du er dem ikke. Du har følelser. Du er ikke dine følelser. 

iStock-842921614.jpg

Du lader altså ikke tankerne eller følelserne "stikke af" med dig. Du opdager tanken og følelsen. Møder den med accept og kærlig venlighed. Og kan vælge at handle på følelsen - i stedet for at lade dramaet fra nuet overtage.

Det smukke ved mindfulness er, at når du lærer at være åben på en ikke-dømmende måde, kan du give slip på indgroede mønstre og tankevaner.

Og du kan møde verden, omgivelserne og dig selv på en ny måde.

Og derigennem skabe helt nye muligheder.

 

 

Mindfulness er ikke blot en "kognitiv funktion" - kroppen må med


Umiddelbart opleves Mindfulness som en mental træning. Altså en træning af sindet og hjernen.

Og det er fuldstændig rigtigt, at mindfulness træning skaber målbare positive fysiske ændringer i hjernen.

Men - i vores optik - er der mere i Mindfulness end blot mental og kognitiv træning.

Vi gemmer alle på en kropslig hukommelse, som ofte kan "overtrumfe" vores tanker og tankemønstre. Vi kan være meget bevidste i vores sind, men en pludselig lyd, en duft, en oplevelse eller lignende kan sætte en kropslig reaktion igang, uden vi måske når at opdage hverken tanken eller følelsen.

Vores sind er meget mere end det, der sidder i hjernen. Sindet gemmer sig i hele kroppen. I cellernes hukommelse. Den nyeste forskning viser, at vi har hele "Tre  hjerner". Den, der sidder i hovedet, som vi kalder hjernen. Og "intelligente funktioner" i hjerte såvel som mave.

Der er flere nervertråde, der kommunikerer fra hjertet til hjernen end omvendt. Og hjertets elektromagnetiske felt kan måles væsentligt længere ud end hjernens felt.

Forskningen viser også, at vores tarmfunktion hænger tæt sammen med vores indre sindsmæssige tilstand i et fintmasket net, som også inkluderer fascierne, vagusnerven og hjerte og hjerne.

iStock-471761337.jpg

Vi er altså ikke en blot en fysisk krop, der bærer et hoved med en hjerne, som styrer det hele - men derimod et fint og mirakuløst forbundet "mini-univers" af celler og sammenhæng, som alle må ses som en holistisk helhed.

Og derfor arbejder vi med en kropslig og holistisk tilgang i vores undervisning i og tilgang til mindfulness.

I østen er ordet for "mind" og "heart" det samme


Med Mindfulness bringer du din opmærksomhed til nuet.

iStock-485829922.jpg

Du er med præcis det, der er - i nuet. Uden bedømmelse. Uden vurdering. Og uden tilknytning. Mindfulness bringer dig til stedet under dine fødder.

Til dér, hvor du er.

Og når du er her. I stedet under dine fødder. Ligger rejsen åben.

Når du fortsætter herfra med fuld opmærksomhed og bevidsthed, bevæger du dig ind i dybere lag. Et dybere nærvær.

I dette nærvær opstår en forbindelse til noget af det dybeste, vi endnu kender i os selv.

Det er forbi bevidstheden om kærlighed. Det er forbi erkendelsen af kærlighed. Det er en væren i kærlighed.

"At uddanne sindet uden at uddanne hjertet er ingen uddannelse."

Aristoteles

 

 

Kan alle være med i mindfulness...?


Det korte svar er... ja.

Mindfulness er en træning i at være i nuet. Uden bedømmelse. Og med det, der er.

Men mindfulness er ikke noget, du kan "gå til" et par timer om ugen. Mindfulness er en tilstand. En daglig praksis. Og hvert øjeblik er en invitation ind i dette bevidste nærvær.

iStock-176446762.jpg

Centralt i Mindfulness er nogle principper, som du bringer ind i nuet. Principperne er f.eks. "Giv slip", "Accept", "Ikke bedømmelse" og "Tålmodighed".

Meditation er en anden væsentlig vej til mindfulness og opmærksomhed. Når du mediterer opnår du bl.a. en tilstand, hvor du ikke vil noget og ikke skal noget. Du er simpelthen blot tilstede.

Alle kan deltage i Mindfulness og opnå de positive og gode effekter. Uanset alder og fysiske tilstand.

Mindfulness er fantastisk til at imødegå og lindre stress, depression og angst. Og forskningen viser, at mindfulness virker meget effektivt på netop disse tilstande.

Du kan komme i gang med mindfulness på flere måder.

Enten kan du vælge mit lille online Mini-Kursus 'Mindfulness - En introduktion eller du kan gå i gang med en dybere uddannelse, f.eks. Life & Mindfulness Practitioner uddannelsen, som du kan tage fysisk i København eller ONLINE.

Life & Mindfulness Practitioner uddannelsen kan udbygges til Life & Mindfulness Educator®, hvis du drømmer om at gøre mindfulness til din levevej som professionel underviser eller mindfulness instruktør.

Du kan se mere herunder...

Uanset hvilken vej, du vælger, så vil mindfulness være en gave til dig. Og dit liv.

Og du er hjerteligt velkommen!

 

 

Omfavn livet....