Hjertevejen bogen

Hjertevejen er en personlig beretning om nogle af de skelsættende episoder i mit liv

Og så er det en praktisk og jordnær forklaring på, hvad der er på spil i os mennesker. Hvorfor det er så svært at skabe den forandring, vi drømmer om og ønsker - fordi der ofte er meget mere på spil end 'blot' vores tanker og vores ydre muligheder. Det handler som regel mere om fysiologi end om psykologi.

Hjertevejen giver dig et kort - en klar retning - og en kærlig hjælp til at finde din vej til at være dig med alt det, du er.

Du får viden og visdom om kroppen, sind og ånd. Og du lærer mere om mindfulness, compassion og livsbevidsthed.

På en livsnær og hjertelig måde.

En inspirerende bog.
En brugbar bog.
En bog til hjertet.

Hjertevejen

340 sider, illustreret, indbundet.

ISBN 978-87-998573-1-9

1. udgave, 1. oplag - Trykt i Danmark 2021

Trykt på 135 g genbrugspapir, Svanemærket og CO2 kompenseret produktion.


299,- kr

Sendes til dig fragtfrit!

Hjertevejen healer alt

pige med skygge - www.livsbevidsthed.dk

Hjertevejen rummer en større indre visdom om dig selv og gennem denne visdom giver hjertevejen dig en retning og redskaber, der hjælper dig med at være i livet i og fra hjertet.

Fra et dybere sted i dig.

Et sted, hvor du evner at kunne rumme dig selv med alt, hvad du indeholder og den vej igennem også at blive bedre til at rumme andre med alt, hvad de indeholder.

Og. 

Du bliver bedre til at rumme livet.

Compassion og hjertevejen er den dybfølte træning, der åbner dit hjerte helt op. Den giver dig et kærligt og rummeligt fundament at stå på i livet.

Hjertevejen handler på den måde også om, at lindre alt det, der opleves og føles svært i os.

At kunne række indad mod os selv med præcis samme følsomhed og omsorg, som du ville række ud mod en ven, der har det svært.

Det er en selvkærlighedsreaktion, der rummer en dybt accept af livet og dit indre med alt, hvad det end rummer.

Når vi vakler og når livet bliver svært og kræver meget af os, handler det ofte om, at vores fundament er gået i stykker eller måske aldrig har været bygget stabilt og solidt op.

Mange af de mønstre, vi slås med gennem vores liv, er mønstre, som er skabt tidligt i livet og nogle gange endda givet i “dåbs-gave” fra vores forældre og måske endda deres forældre. Vi kan, med andre ord, ikke rigtigt gøre for det.

Men vi kan til gengæld lære at gøre noget ved det.

Vi kan lære at ændre vores måde at leve med disse mønstre på.

Så mønstrene ikke styrer os, men vi styrer dem og os selv.

Vi kan lære, at mønstre, overbevisninger og tanker ikke er farlige at mærke og vi kan indse og opdage, at det blot er menneskeligt også at være fanget i det svære og det mørke.

Hjertevejen giver dig styrke til og viden og visdom om, hvordan du bliver klædt bedst muligt på til at rumme livets både op- og nedture og med- og modgang uden at gå i stykker.

Når vi ikke har de rigtige værktøjer til, at rumme livets helt naturlige med- og modgang, så slår det os ud og skubber til vores indre styrke.

Det påvirker vores selvværd.

Vi bliver grebet af den indre kritiker, som konstant fortæller os, at vi ikke gør det godt nok. At vi burde tage os sammen. At vi burde gøre mere. Gøre mindre. Være mere. Være mindre.

Og.

At vi ikke er gode nok.

Det sætning er en af de stærkeste og hårdeste sætninger, vi kan have kørende på repeat i vores indre.

Og ofte har kørende på repeat. Desværre.

Den sætning nedbryder os ganske stille og skubber til vores oplevelse af verden og virkeligheden.

Og pludselig føler vi os fanget ind i en konstant tilstand af uro, frygt og måske angst og depression.

Kvinde holder Hjertevejen foran sig - www.livsbevidsthed.dk

Hjertevejen hjælper os til at forstå, at det er menneskeligt en gang imellem at være usikker, fanget i negative følelser, men at vi ikke behøver at drukne i dem.

På Hjertevejen lærer du, at du er OK, præcis som du er og at alle følelser har et budskab til dig og en fortælling om din måde at være i verden på.

Du lærer at styrke dig selv og dit ståsted i livet, så du ikke bliver væltet så let omkuld, når den indre kritiker springer frem og angriber. Hjertevejen går altså både indad - at fylde os selv op med compassion og at vi med det, evner at heale gamle sår og mønstre i os og lade os fylde op med omsorg og kærlighed. Og den går udad, så vi også formår at skabe stabile og kærlige relationer til verden omkring os.

Det er den rejse, som Hjertevejen vil invitere dig med på.

Alt, du vil lære, opdage og blive kærligt inviteret ind i, er baseret på den nyeste viden og psykologiske forskning med min helt særlige livsnære og jordnære tilgang til kroppens, nervesystemets og cellernes betydning for vores både fysiske og psykiske såvel som åndelige velbefindende og - ikke mindst - til den kærlige venlige tilgang, som healer alt.

"Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden."

Kom med. Og lad os gå Hjertevejen sammen.

Indhold

 • Kroppen - ikke til at komme udenom
 • Hvorfor en bog om selvkærlighed? 
 • Min historie
 • Mindfulness 
 • Flere lag
 • NOAK 
 • Intention 
 • De 4 søjler i mindfulness 
 • Mindfulness principperne 
 • 10 trin til at træne mindfulness 
 • Meditation
 • At starte en meditationspraksis 
 • 13 gode råd til din meditation 
 • Compassion
 • Den dybe vision 
 • Hvad er compassion - og hvad er det ikke 
 • Kærlighedssproget
 • Ny hjerne/gammel hjerne og kroppens loop 
 • Hukommelsen
 • Fierce Compassion
 • 10 trin til mere compassion og selvkærlighed 
 • Tryghed
 • 10 veje til mere tryghed i dig og din Vagusnerve
 • Nervesystemet og de 3 hjerner 
 • Vagusnerven 
 • Opspænding
 • Åndedrættet - døråbneren 
 • Kvaliteten af dit åndedræt 
 • Åndedrætsøvelser
 • Naturen… det trygge sted
 • 10 veje til dybere kontakt med naturen 
 • Den gyldne Buddha 
 • Dit indre lys 
 • At bidrage 
 • Kærlighed
 • Flora Metoden® 
 • De sidste ord til dig 
 • Det slutter ikke her

Hvorfor Hjertevejen...?

I vores samfund kan kærlighed så let komme til at blive opfattet som banalt.

Men i den tilgang har vi helt glemt, hvor fundamentalt kærlighed er for, at vi kan trives og være sunde og velfungerende mennesker.

Vi er det pattedyr, der er i længst tid efter fødslen er sårbart og dybt afhængigt af omsorg fra vores nærmeste omsorgsgivere for at kunne klare os og vokse i tryghed og sikkerhed.

Vi har brug for kærlighed for at vokse.

Det er faktisk basalt: Når ikke vi får omsorg og kærlighed, så visner vi og tørrer ud indvendigt. En del af os dør og vi trives ikke.

compassion hjertevejen www.livsbevisthed.dk

Så megen smerte kommer ud af at tro, at vi kan kontrollere livet og dets begivenheder og retning. At vi er i kontrol af og med det hele.

Men.

Virkeligheden er, at der stort set ingenting er, vi kan kontrollere, andet end vores måde at være med livet på. Og jo mere du lader det være en fri strøm mere end en kamp, jo lettere vil du opleve, at livet er.

Et af mine yndlings udtryk kommer fra et gammelt zen udtryk: Wu Wei - vær som vandet.

Underforstået, flyd frit som floden gennem dit liv, styr intet - men overgiv dig frit til alt og opdag, at du er fri og altid har været fri.

Det lyder så let, når jeg skriver det her og det ved jeg om nogen, at det ikke er.

Og…hvis vi blot skulle ændre vores tanker og livet derefter ville være en leg, så ville vi jo allesammen gøre det i morgen og være fri.

Men.

Det er en velbevandret illusion, at du blot kan ændre dine tanker og sætte dig fri den vej rundt. Og at alting stammer fra tanken. At tanken er det første sande vidne på dit liv. Så enkelt er det ikke.

Tanker er automatprocesser. Og over 98 % af dine tanker er gentagelser, der kører i ring igen og igen.

Prøv blot at gå ind ind i et lukket rum med dig selv og sig alle dine tanker højt, præcist som de kommer. Eller prøv at skrive dem ned, fuldstændig som de dukker op. Og du vil opdage hvor meget sludder, der er i dine tanker. Dine tanker er skabt af dit levede liv.

Dine tankeprocesser er et aftryk af din opvækst og det, du gennem tiden har været udsat for.

Især de første 6-7 år af dit liv er afgørende for dine tankemønstre og endda tidligere, fordi tiden i din mors mave - især i det sidste trimester - er ret betydningsfuldt for, hvordan dit DNA og dine mønstre i din personlighed formes.

Og i de første leveår er vi også utroligt sårbare. Vi er det pattedyr, hvis unger er allermest udsatte og sårbare.

Vi kan stort set ingenting de første år. Vi kan slet ikke klare os selv og først når vi er langt op i teenageårene, er vi faktisk klar til at blive selvstændige væsener. Det er kun vores art af pattedyr, der bruger så langt tid på at færdigudvikles.

Derfor er det så afgørende for vores udvikling af mentale aftryk og DNA, at vi er omgivet af omsorgsfulde, kærlige voksne, fra vi er helt små.

Det betyder, at alt det, du tror, du er lige nu, i stor udstrækning er et aftryk af de voksne, der var omkring dig i din opvækst og deres måde at være i livet på - og deres gearing af deres nervesystem.

Det giver jo på mange måder god mening, at det lille barn i mors mave gennem mors indre kemi påvirkes og kaldes på til den verden, der venter udenfor. Er mor meget nervøs, stresset og bekymret, så vil det være med til at forme barnet, så det allerede fra start er ekstra opsat på at kæmpe og forsvare sig, da verden jo må være farlig, når mor har det sådan. Er mor derimod rolig, afblanceret og ubekymret, så bliver baby det også og slapper mere af i trygheden over, at der er nogen, der passer på den.

Og så vokser vi op og er pludselig voksne og tror stadig, at det, som vi fik indprentet som helt små, er sandheden i vores måde at være i verden på - både gennem vores tankemønstre, men også gennem vores nervesystem.

Jo længere tid, du har holdt fast i et bestemt tankemønster, jo dybere aftryk sætter det i din krop.

Og så begynder kroppen og nervesystemet pludselig at tage styringen og tage over. Kroppen og nervesystemet holder dig nu som gidsel.

“Jamen, vi plejer jo, at have det sådan her - du og jeg!” siger kroppen og nervesystemet og slipper ikke bare lige sit greb i dig. Og her har vi så balladen, for nu er det kroppen, der styrer, hvordan du har det og den der dikterer og holder dig fast i gamle overbevisninger.

Det er derfor, det ikke bare virker at ændre dine tanker. Du er nødt til at ændre din tilstand i kroppen og gøre den tryg for virkelig at kunne slippe gamle mønstre og traumer.

En af labyrinterne i vejen ud, er vores to forskellige hukommelser: Den eksplicitte og den implicitte hukommelse.

Den eksplicitte er den, der husker i din bevidsthed og samler brudstykker op gennem din barndom og gør dem til minder. Den samler også erfaringer op og prøver at guide dig fri af farer via dens erfaring.

Men din eksplicitte hukommelse husker ikke hele sandheden om det, der skete. Det er udvalgte brudstykker, som i din hjerne bliver gjort til: Sådan var min barndom! Altså kun en lille del af sandheden.

Vi husker det, vi vil huske og gør det til sandhed - igen godt farvet af omgivelserne.

For hver gang din mor og dine bedsteforældre har fortalt dig om den gang, du faldt, fordi en hund var efter dig og du så fik en stor is - for hver gang tror din hjerne, at det er den sande historie og sådan det skete. Men det er det langt fra. Det er den farvede version af sandheden.

På den måde kan vi sige, at der faktisk kun findes subjektiv virkelighed og sandhed.

Som forskningen også har påvist, så ændres et forsøg i det sekund forskeren kigger på det. Allerede dér er der altså sket noget. Så ethvert forsøg vil altså været farvet af den, der udfører forsøget, præcis som dine barndoms minder er farvet af de, der hepper og støtter dine historier. Det er bl.a. derfor, vi kan have så vidt forskellige historier om præcis den samme oplevelse i vores barndom.

Og så var der den implicitte hukommelse.

Det er kroppens hukommelse og den er langt stærkere og meget mere sandfærdig, fordi den huser et aftryk i både nervesystem og cellernes hukommelse af de givne situationer, du har været udsat for gennem dit liv. Og ofte kan det aftryk endda været arvet fra dine forældre eller måske længere tilbage fra dine bedsteforældre.

Men det kan også være ‘mindre’ ting, der gemmer sig i din krops hukommelse. En hund, der kom farende ud og snappede dig, da du var to år, kan du ikke huske med din hjerne - men din krop husker det. Og måske har du resten af dit liv haft en stor utryghed eller frygt for hunde eller måske alle firbenede dyr i det hele taget.

Jeg ser gang på gang i mit daglige arbejde og især i mine 1:1 sessioner, hvor hurtigt og let vi kan komme til ‘sagens kerne’, når vi spørger kroppen til råds og ikke hovedet.

Alt, hvad der har indtryk sig i os, som ikke er blevet udtrykt igen, sætter sig i kroppen som mønstre. Det låser vores krop og vores nervesystem fast i en bestemt tilstand, som kan være utrolig svær at bryde igen.

Vi kan på den måde komme til at leve vores liv i en konstant kamp eller flugt tilstand, hvor vores indre system hele tiden tror, det handler om at overleve og slet ikke rigtig kan finde ro og slappe af. Vi bliver fanget i den aktive sympatiske del af vores nervesystem. Den del, der får os til gå i ‘overlevelsesmode’ gennem handling og aktivitet eller flygte. Og når vi er alt for længe i denne aktive del af nervesystemet, så kan vi - gennem en helt naturlig overlevelsesstrategi i det parasympatiske nervesystem - blive tvunget i knæ gennem den dorsale vagus refleks, som får os til at ligge død.

Det er simpelthen en ren overlevelsesstrategi, der skal får os tilbage til balance. Fordi det er alt for farligt og skadende at være alt for længe i den aktive del af vores nervesystem. Det kan vi simpelthen dø af. Det er som at leve med en sulten løve i hælende altid. Så kroppen og hele vores system lukker ned og vi føler os helt tomme og paralyseret.

Det, vi også ser i de fleste stresssammenbrud. På sigt vil denne tilstand - ligesom de fleste andre psykiske tilstande - gå over igen, hvis vi får fred og hjælp til at genskabe balancen.

Men i vores samfund har vi bare ikke tid til at vente. Vi ser faktisk “lig død” tilstanden som farlig. Og prøver at presse folk ud af den. Prøver endda at sige, at man skal motionere og løbe det væk.  

Udover at prøve at ‘behandle’ stress med endnu mere stress, så opdager vi ikke, at det kræver en helt anden og dybere hjælp til at opdage, hvordan vi kom ind i den dorsale vagus refleks og at reaktionen - den naturlige reaktion, vel at mærke - oftest bor i vores overbevisninger fra barndomdommen og de overlevelsesstrategier, vi lærte der.

Det er her Hjertevejen kommer ind.

Med mindfulness. Med compassion. Med livsbevidsthed.

Og gennem intention. Beslutning. Praksis. Og fordybelse.

Hjertevejen.

(redigeret uddrag fra bogen)

Mor og barn - hjertevejen - www.livsbevidsthed.dk