Kan du få lykke på recept?

Hånd lægger sten på stenbunke ved sø

af Flora Tara Melchiorsen

For omkring 20 år siden var der en amerikansk psykolog, som begyndte at undre sig over, at vi indenfor psykologien ikke brugte mere tid på at forske i, hvad der gjorde mennesker glade og lykkelige.

Indtil da havde langt hovedparten af al psykologisk og mental forskning handlet om det syge sind og hvordan det kunne gøres rask igen.

Især anden verdenskrig og tiden herefter skubbede markant til den forskning, da der var så voldsomt mange mennesker, der havde fået dybe traumer efter krigen. Senere fulgte Vietnamkrigen og Korea krigen også med store ofre, som krævede intensiv behandling mentalt og psykisk.

Så først da Martin Seligman for snart 20 år siden blev formand for det amerikanske psykologi forbund, begyndte der at ske noget omkring forskningen i, hvordan vi mennesker egentlig bliver lykkelige - eller i hvert fald lærer at skrue op for vores indre lykketilstand.

Det, der senere er blevet defineret som 'well being' på engelsk og som også rummer begreber som resiliens/modstandsdygtighed mod det, der sker os i livet, uden at vi går i stykker af det.

Før den tid var Jon Kabat-Zinn gået i gang med at udøve mindfulness sammen de patienter, som var opgivet af alle andre og hans forskning var lige så stille begyndt at give rigtig gode resultater, specielt mod stress.

Senere er et utal af andre tilstande kommet på listen over det mindfulness styrker og gør godt for.

Håbet med forskningen i lykke var at finde en formel, man kunne bruge. En 'lykkeformel', der kunne gøre alle mennesker bare lidt mere lykkelige.

På samme måde, som man indenfor psykiatrien, har en konkret model (DSM) man måler psykisk sygdomsdiagnostisering op imod.

Men lykke kan ikke sættes på formel.

Fordi lykke er forskellig fra menneske til menneske. Det, der gør mig lykkelig kan være noget helt andet end det, der gør dig lykkelig.

Men under forskningen fandt man ud af, at vi alle har nogle karakterstyrker boende i os.

Styrker, som bor i essensen af den, vi er - og når de aktiveres, så vokser vores trivsel. Så styrkes vores fundament og vores resiliens og modstandskraft mod livets genvordigheder vokser betydeligt.

Man fandt, at der som udgangspunkt findes 24 karakterstyrker delt op i 6 dyder/værdier.

De 24 verificerede kararakter styrker eksisterer over hele kloden og i alle kulturer.

Det fortælles, at da forskergruppen fandt frem til de 24 karakterstyrker, som evidente for alle mennesker sendte man den yngste, psykologen Robert Biswas-Diener - som i øvrigt er min lærer i Positiv Psykologi og styrker - ud i verden for at undersøge om de kunne genkendes alle steder på kloden og i alle kulturer.

Robert selv beskriver, hvordan han bl.a. kom til Masaierne i Østafrika for at afdække om også deres kultur og kerne rummede de 24 karakterstyrker.

Men da han kom der, tynd og bleg mødte de ham først med afvisning. For hvad kunne han lære dem -  han, der ikke engang kunne dræbe en løve. Først da han lod sig brændemærke, som enhver stærk ung Masai mand, for at vise sit værd, sit mod og sin styrke fik han Masaiernes respekt og kunne fortsætte sit arbejde. Som viste, at ja - også hos Masaierne i Kenya eksisterede de 24 karakterstyrke i de 6 grundlæggende værdier.

Karakterstyrkerne er altså et fælles værdi-grundlag hos alle os mennesker.

Men. En karakterstyrke er ikke blot noget, vi er 'gode til'. Det er noget langt dybere.

Karakterstyrker rummer noget autentisk og noget, der bor i kernen af den, vi er. Noget, der er i samklang og harmoni med vores inderste værdier.

Samtidig er en styrke noget, der vækkes indefra og ikke noget, der tilføres udefra.

Styrker kan ligge og slumre i os, for pludselige at aktiveres og skrues op og blomstre.

Vi kan sige, at styrkerne er en form for psykologisk kodning, der ligger dybt i os og som vi kan vælge at aktivere yderligere og bruge aktivt.

Samtidig giver styrkerne en masse energi, når de sættes i spil og vi føler os ægte og kraftfulde. Vi bliver nærmest ladet op af at bruge vores styrker.

De 24 karakterstyrker (VIA) delt ind i de 6 dyder er:

 • Visdom og Viden
  • Kreativitet
  • Nysgerrighed
  • Åbenhed og Fordomsfrihed
  • Videbegærlighed
  • Visdom

 • Mod
  • Mod
  • Ærlighed
  • Vedholdenhed
  • Energi og Begejstring

 • Retfærdighed
  • Retfærdighed
  • Samarbejde
  • Lederskab

 • Kærlighed og Medmenneskelighed
  • Kærlighed
  • Venlighed
  • Menneskelig Indsigt

 • Selvbeherskelse
  • Selvkontrol
  • Tilgivelse
  • Beskedenhed
  • Omtanke

 • Transcendens
  • Værdsættelse af skønhed
  • Taknemmelighed
  • Håb
  • Humor
  • Åndelighed

Karakterstyrkerne og mindfulness er et fantastisk makkerpar, som kan skabe en smuk harmonisk balance og grundlag for et meget stærkt fundament i os.

Med Mindfulness kan vi åbne døren indtil vores autentiske selv. Den, vi er - inderst inde og bag facaden - bag alle de mentale slør. Her, hvor vi også finder styrkerne.

Mindfulness åbner muligheden for at udvikle os og vokse os stærkere, mens styrkearbejdet peger os direkte hen på det, vi er og essensen af vores dybe værdier inderst inde.

Når vi kombinerer disse to, så vokser vi betydeligt i følelsen af at være et stærkt selv, at står stærkt i vores fundament og kunne rumme livet med alt det, som det nu engang kræver af os.

På mange måder har vi i vesten mere eller mindre mistet evnen til at rumme det svære i livet og vi tror, håber og arbejder konstant hen imod en eller anden idealiseret lykketilstand.

Og ofte er denne måde at tænke på, måske også grundlaget for søgen efter quick-fix'es, som giver øjebliks-lykke. Det er måske også det, mange søger og finder hos 'unge, smukke, smarte coaches', som tilbyder '7 dage til lykke forløb', som giver letfordøjelige veje til at blive - som det siges - 'den bedste udgave af os selv'. Og der er nok ingen tvivl om, at det virker. På den korte bane. Men ofte kun indtil det næste 'quick-fix' må indtages.

Arbejdet med Mindfulness og Styrkerne er ikke et quick-fix.

Det er dybe indsigtsfulde og evidensbaserede veje og værktøjer til at styrke os selv, så vi kan rumme livet i med- og modgang langt lettere. En øget psykologisk fleksibilitet.

Mindfulness fordrer visdom og medfølelse, mens styrkearbejdet fordrer vedholdenhed og indsigt. En indsigt, der kun kan vækkes gennem indre visdom og dyb medfølelse overfor alt det, vi er.

Som mennesker strækker vi os enten mod øget lykkefølelse eller lindring af vores smerte.

Gennem kombinationen af mindfulness og styrkearbejdet arbejder vi med begge dele.

Vi skaber et langt mere stabilt fundament i os selv og vi kortlægger vores inderste væren og dermed en dyb kontakt til egen lindring af lidelse gennem medfølelse og et ikke-dømmende sind.

Som den buddhistiske munk Thích Nhất Hạnh siger:

Compassion, glæde, gode relationer, stærke fællesskaber, altruisme og personlig indre vækst er vejen til lykke langt mere end ydre tilstande som penge, status og image.

På samme måde som han nævner, at et lykkeligt liv er et balanceret liv mellem arbejde, læring, glæde og leg, samt kærlig og altruistisk at tjene samfundet, at byde ind til fællesskabet.

Jeg lærer altid mine elever, at det er langt vigtigere hver morgen at spørge sig selv: Hvordan bidrager jeg bedst muligt i dag til, at verden vil være et lidt bedre sted i aften, når jeg går i seng. (End blot at være optaget af, hvad dagen har til mig.)

I arbejdet med karatestyrkerne prøver vi på samme måde at styrke vores opmærksomhed på det indre og at balancere vores styrker, så de ikke bliver til faldgruber for os selv.

Og at bruge vores styrker, så de gavner ikke kun os selv, men i høj grad også bidrager til verden omkring os fra et altruistisk sted.

I mindfulness arbejder vi med bevidstheden om at vande de indre mentale frø, der styrker vores vækst, glæde og kærlighed mere end at vande vrede og frygt.

Og ligesom Mindfulness tilstanden bliver stærkere, jo mere den praktiseres - på samme måde vokser dine styrker, jo mere du bruger dem og sætter dem i spil i både dit indre og ydre liv.

Det er nok også derfor forskningen indenfor mindfulness og styrkearbejdet gennem årene smelter mere og mere sammen.

Man kunne næsten sige, at de skaber et yin og yang forhold til hinanden. Sammen forstærker og styrker de hinanden og katalyserer effekten af indre indsigt og balance.

Thích Nhất Hạnh beskriver en enkel simpel mindfulness træning for det moderne liv med en guidelinje på 5 veje til at styrke dit mindfulde fokus i livet og øge din indre trivsel og livsglæde.

De 5 veje er:

 • Dyb respekt for alt levende.
 • Sand glæde
 • Sand kærlighed
 • Kærlig tale
 • Dyb mindfuld lytning

Og i Jon Kabat-Zinn´s mindfulness trænes som udgangspunkt disse mentale principper for at styrke vores mental indsigt og udsigt.

Værdierne, vi stræber efter at folde fuldt ud i mindfulness, kan alle ledes tilbage eller referes ind i en del af styrkerne. Hvad enten vi kigger på Thích Nhất Hạnh´s eller Jon Kabat-Zinn's  arbejde.

De fordrer alle en dybere indsigt i os selv og at stræbe efter at byde ind til samfundet fra et  mere bevidst sted i os.

 • Ikke dømmende
 • Ikke ambition
 • Tillid
 • Accept
 • Tålmodighed
 • Omsorgsfuldhed
 • Nybegynderens sind
 • Give slip
 • Generøsitet
 • Empati
 • Taknemmelighed
 • Kærlig/venlighed

I mindfulness træningen opøves en indre tilstand af at opdage gennem åbning af sanserne, at lykke og trivsel er en indre tilstand, der styrkes gennem en indre udfoldelse og bevidsthed om værdierne nævnt herover.

Man kan meget kort sige, at jo mere du bliver 'dig selv' (ikke en 'bedre udgave af dig selv' - men ... dig selv!) -  jo bedre trives du og jo bedre byder du ind til helheden/samfundet som så igen responderer positivt tilbage til dig og styrker dig. En positiv spiral.

Undersøgelser har vist, at venlighed, taknemmelig og altruisme er tre af de parametre, der styrker os allermest.

Og dermed bliver det at sætte fokus på dine styrker gennem det dybe nærvær og i samspil med mindfulness værdier to sider af samme sag, som sammen altså katalyserer din indre udvikling mod et balanceret liv i nærvær og glæde.

Kærligst,
Flora ❤️

_K8A9554-1.jpg

Flora Tara Skouboe Melchiorsen

Flora Tara Skouboe Melchiorsen er partner og hovedunderviser i Akademiet for Mindfulness og Livsbevidsthed. Flora Tara Melchiorsen er mindfulness- og meditationsmester og har omfattende uddannelsesforløb bag sig indenfor både mindfulness, compassion, meditation, yoga, kropsbevidsthed og fysiologi. Flora har siden starten af 2000 været i intensiv personlig masterclass og supervision hos mester Sri Vasudeva. Flora er forfatter til bøgerne Pædagogisk Mindfulness (Dafolo, 2012), 10 Uger til Kærlighed (Akademiet, 2019), Sådan giver du omsorg til alle sider af dig selv (Akademiet, 2019) og Vejen til dit barns (og din) trivsel (Akademiet, 2019) og står bl.a. bag At Leve Mindfuldt på Facebook. Flora Tara Melchiorsen har udviklet flere mindfulness forløb og uddannelser, bl.a. Life & Mindfulness Practitioner®, Life & Mindfulness Educator® samt HMSR® mindfulness forløbet. Flora har også udviklet Flora Metoden®, som er et unikt 9-trins system og kort, som fører brugeren fra fanget eller fastlåst i et problem, en udfordring, et mønster eller lignende - til dyb erkendelse og frigørelse fra dette.

2 kommentarer

Susse Meiner
 

Vild med det her og lære  så meget om mig selv😘❤️

Læs mere
Læs mindre
Hanne Dideriksen
 

Så godt indlæg 👌🏻👏

Læs mere
Læs mindre

Skriv en kommentar