Hvad skal du gøre, når du ikke ved, hvad du skal gøre?

af Dawa Tarchin Phillips

 

Der er så rigeligt med kaos og usikkerhed i verden lige nu, at vi ikke rigtigt kan komme udenom.

Med “breaking news” nyheder døgnet rundt om klimaændringer, massemigration, stigende nationalisme og andre menneskelige udfordringer, som ofte drives af særlige partipolitiske eller ideologiske hensyn, er tiden, vi er i, ikke for mennesker med svage hjerter.

Men det er samtidig også en oplagt mulighed for at vågne op til det. Usikkerhed og kaos er nemlig et glimrende grundlag og mulighed for udvikling. Og tiden er også en spændende udfordring for vores egen praksis.

Her giver jeg dig otte principper, der måske kan hjælpe dig i din autentiske, åndelige praksis i en tid med lige dele stor frygt og lige dele store muligheder.

 

De otte principper

Lad mig starte med at fortælle dig en historie om to gode naboer. De beslutter begge, at de vil plante et frugttræ. Den første nabo planter sit træ i forhaven meget tæt på huset. Hun vander det, plejer det og beskytter det. Og undervejs i arbejdet tænker hun, at når træet har vokset sig stort, så vil hun glæde sig over at nyde træets søde frugt.

Den anden nabo planter også sit træ, men hun planter det længere fra huset – tæt på hegnet ud til vejen. Hun vander, plejer og beskytter også træet på bedste vis. Og undervejs i arbejdet tænker hun, ​​at en dag, når dette træ har vokset sig stort, vil alle, der går forbi, nyde den søde frugt sammen med hende.

Begge naboer har præcis det samme arbejde med træet. De vander, plejer og beskytter det. De gør sig umage. Og de gør deres bedste. Men formålet med  ​​deres handlinger er vidt forskellig.

Det, jeg foreslår her, er, at vi ikke blot forandrer måden vi gør ting på, men at vi skaber en dybere forandring af, hvorfor vi gør tingene.

Er vi her for at maksimere vores eget udbytte eller generøst at  dele frugten fra vores arbejde?

Fra et praksisperspektiv er der stor styrke i hensigt og hvordan hensigten kan forme både det nuværende øjeblik og endda fremtiden – for når du bevæger dig ind i det nuværende øjeblik med visdom, venlighed og ansvarsfølelse, så behøver du ikke at bekymre dig om fremtiden. Fremtiden vil tage sig af sig selv.

 

Megan Dailey illustration

 

Her får du de otte principper, der hjælper dig med din udvikling i hjertet – i pressede og udfordrende stunder:

 

1 TJEN LYSET

Hvad er lyset?

Med din evne til at være bevidst og opmærksom og at handle med visdom og udsyn er du lyset.

At tjene lyset betyder, at du vælger at være bevidst nærværende, som dit bedste og højeste selv og den vej igennem også at bidrage mest muligt til verden omkring dig.

Jeg husker engang, jeg sad i garagen med min nevø, som var 6 år gammel på det tidspunkt. Han havde haft nogle hårde dage i de første skoledage og han havde brug for en at tale med. Jeg havde helt vildt travlt med et vigtigt projekt, men netop i det øjeblik havde jeg mulighed for at være et lys for ham. Bare at være der i nærvær. Lytte, elske og lyse med min erfaring og bevidsthed om de problemer, han stod i. Han slappede af og et lettelsens suk kom over hans læber, samtidig med at en følelse af selvtillid og ro kom tilbage til hans krop.

Det er, hvad at tjene lyset, handler om. Det var ikke svært for mig. Det tog ikke noget væk fra mig. Jeg tog blot beslutningen om at være nærværende, da det var nødvendigt. Når muligheden opstår, så vær nærværende med dit lys og lad det lyse for dig selv og andre.

 

2 BRYD NORMEN

Ved at bryde normen mener jeg ikke, at du skal gå ud og male graffiti på andres huse. Det, jeg mener, er, at du skal bryde dine egne normer. Bryde med dine mønstre. Bryde gennem din fastlåsning og de indre regler, der præger dine meninger, dine opfattelser, dine domme og din uophørlige blinde kritik.

At bryde med normen er først og fremmest en revolution i dit eget sind. En revolution, der omstyrter dine indre magtstrukturer og egoistiske forsvar ved hjælp af vedvarende træning af din opmærksomhed og bevidsthed gennem kærlighed og medfølelse.

Løft dine begrænsende overbevisninger op til overfladen.

Hvis du har svært ved at se og identificere, hvad dine begrænsende overbevisninger er, så rejs ud i verden – selvom det “blot” er at besøge andre mennesker i deres hjem. I de syvogtredive praksiser af Bodhisattvas siger buddhistmesteren Gyelsay Togmay Zangpo fra det 14. århundrede: “Forlad dit hjemland – dette er praksisen med bodhisattvas.

For, det øjeblik, du forlader dine kendte omgivelser og ikke mindst dine vaner og tager til et fremmed og ukendt territorium, vil du nemmere indse, hvor meget snæversyn og “plejer”, du bærer rundt på. Du vil lettere få øje på alle dine forudfattede meninger, alle dine fordomme, dine vaner og alt det, der ligger i dig som mønstre og burde/skulle ting. Rejs ud i verden og rejs ud af din komfortzone.

 

3 KÆRLIGHED I OVERFLOD

Kærlighed i overflod og uden begrænsning handler om venlighed og medfølelse og det handler også om taknemmelighed.

Mind – lige nu i dette øjeblik – dig selv om alle de ting, som andre mennesker har gjort for dig i dit liv. Fra det øjeblik du var et lille barn, der havde brug for mad, tøj, husly, lærdom og uddannelse, indtil i dag. Tænk på alle de mennesker, der i dag bidrager til, at du kan være i et varmt, lyst, venligt og trygt miljø, mens du lige nu sidder og læser disse ord.

Der er et utal af mennesker, der arbejder hårdt – selv, når du ikke er der, så du kan nyde dette øjeblik. De står tidligt op om morgenen og udøver deres håndværk og bidrager til at gøre verden til et bedre sted for os alle.

Kærlighed er rodfæstet i taknemmelighed. Kærlighed er rodfæstet i påskønnelse og anerkendelse. Og kærlighed er rodfæstet i ikke at glemme alle de ting, der gøres af andre for dig hver eneste dag.

 

4 TAG EJERSKAB FOR DIT EGET SKIDT

For nylig ledte jeg en gruppe praktiserende på en tur til Bhutan. Dette smukke buddhistiske rige, der ligger mellem Kina og Indien.

Bhutan har en lang tradition for noget, der hedder “skør visdom”. Denne tradition, der fejrer ukonventionelle udtryk for oplyst adfærd, er forbundet med en mand ved navn Drugpa Kunley, der i det 15. århundrede spredte Vajrayana-undervisningen i Bhutan. Både landet og denne visdom var også var præget af en noget saftig og åbenlys lyst. Overalt i Bhutan er store fallosser malet på huse og udskårne træfallosser er placeret på fremtrædende steder i boliger og over døråbninger og porte. Både for at ære denne visdomslære og samtidig for at tjene mere lavpraktiske og dagligdags formål, som f.eks. at beskytte mod jalousi og ondskab.

På vores tur rundt i landet mødtes vi med mange bhutanske hellige mennesker og en i vores gruppe spurgte en af disse: “Kan du fortælle os mere om traditionen med skør visdom? Hvad betyder skør visdom for folket her i Bhutan?”

Og han svarede:

“Vil du vide, hvad det betyder? Det betyder at skære skidtet fra. At skære gennem narcissismen, hykleriet og selvtilfredsheden; Skære igennem den mentale støj og de forvirrende historier i dit eget hoved, som alle blot forstærker det igangværende drama i dit liv og i verden – og at du i stedet møder op, hvor der er brug for dig og hvor du er fuldkomment til stede.”

Når jeg siger: Tag ejerskab for dit eget skidt, mener jeg også, at du dermed engagerer dig i en slags genoprettelsesproces.

I december blev jeg, som så mange andre, dybt rørt af ​​tilgivelsesceremonien på Standing Rock mellem Lakota stammens ældste Leonard Crow Dog og Wes Clark Jr., søn af den pensionerede amerikanske general og tidligere øverste øverstbefalende ved NATO, Wesley Clark Sr.

Det tog fem hundrede år at komme frem til det øjeblik.

Tag ejerskab for dit eget skidt betyder, at du villigt afslører, hvor du gør eller har gjort ting, der har forårsaget dig selv eller andre skade.

Afslør det overfor dit eget sind og din egen bevidsthed. Læg det åbent. Gå ikke rundt og gem dit skidt for dig selv.

Når du tager ejerskab, og tillader dig selv at se det hele klart, tillader du samtidig dig selv at føle den beklagelse og smerte, der opstår naturligt, når du indser, at du har skadet dig selv eller en anden. Når du genforbinder dig med den del af dig, der kender visdommen. Den del af dig, der kender medfølelsen. Den del af dig, der forstår de dybe sandheder. Så kan du ændre dine handlinger. Og du kan vælge at gå en anden og ny vej.

Som de amerikanske veteraner, der kom til Standing Rock med Wes Clark Jr. for at undskylde.

 

5 FRYGT INGEN

Dette princip handler om adskillelsen mellem mennesker. Om såkaldt højstatus-folk og lavstatus-folk. De, der har og de, der ikke har.

Disse adskillelser og inddelinger får os til at være bange for hinanden og være bange for os selv.

Frygt ingen betyder mest af alt, at du ikke skal frygte dig selv. Lær dig selv at kende og begynd at overveje muligheden for ægte lighed.

Lighed betyder ikke, at du ikke skiller dig ud for hvor smuk eller god du er eller for alle de gaver og talenter, du besidder.

Lighed betyder blot, at alle andre også har disse kvaliteter.

Lighed handler om at opgive det konstante ønske om at løfte dig over andre, så du ser bedre ud end dem. Frygt ingen handler om at løfte alle – sammen med dig. Frygt ingen betyder at ikke blive skræmt. Ikke skræmt af talere i en forsamling, ikke skræmt af åndelige lærere med titler, ikke skræmt af advokater, læger, politikere eller af præsidenter eller verdensledere. Ikke at blive skræmt. Helt enkelt: Frygt ingen.

Du er som mig og ligesom alle i en modningsproces, som blot modner dit potentiale. Du modner åndeligt, du modner følelsesmæssigt, du modner intellektuelt; Du modner i din evne til at lede, og der er ingen, du skal frygte. Du er lige så værdifuld og lige så vigtig som enhver, der nogensinde har undervist dig eller du har lyttet til i et foredrag eller seminar. Blot fordi nogen står i spotlyset, betyder det ikke, at de er overlegne eller mere end du er.

Vi er i dette sammen, så frygt ingen. Det er det femte princip.

 

6 DANS I ILDEN

Som introduktion til dette princip vil jeg gerne invitere dig ind i en kort øvelse, hvor du mærker dine følelser.

Den første følelse, som jeg gerne vil have dig til at forbinde med, er følelsen af ​​sorg: Tænk på en tid, hvor noget eller nogen sårede dig. En oplevelse, da nogen eller noget smertede dit hjerte. En oplevelse, hvor du mistede noget eller nogen, som betød meget for dig. Mærk den følelse, der opstår. Hvordan oplever din krop denne følelse? Hvordan udtrykker din krop og sind denne følelse?

Træk vejret et øjeblik og rens oplevelsen ud af dig.

Prøv nu at huske et øjeblik, da noget virkelig lykkedes for dig. Et øjeblik, hvor du oplevede succes, en ægte personlig triumf. Husk, hvor stolte alle var af dig. Du gjorde noget stort! Lad den følelse brede sig i dig. Mærk succesen, opstemtheden og tilfredsheden fra ​​det øjeblik. Lad følelsen vise sig i din kropsholdning. Føl den. Mærk den.

Skift nu tilbage til sorgen igen. Opret forbindelse til følelsen fra før.

Og skift nu din sindstilstand igen.

Denne gang, så husk den allerførste gang du blev forelsket – måske første gang du holdt en kær person i dine arme. Lad denne oplevelse af kærlighed fylde dig. Føl kærligheden af ​​det ekstraordinære øjeblik. Måske er det øjeblik, der kommer til at tænke på, da du holdt dit første barn for allerførste gang eller den gang, du blev gift eller du blev forlovet eller du bare faldt fuldstændigt for en lille, nuttet hundehvalp. Lad kærlighedsfølelsen opstå i dig. Lad den brede sig. Mærk den og lad den vise sig i hele din holdning. Føl den. Mærk den.

Nu skal du ændre din sindstilstand igen.

Denne gang til glæde. Tænk på noget, der gør dig glad. Lad ren glæde opstå i dig. Hvordan føles det? Hvad ønsker glæden at gøre gennem dig og din krop? Hvad er glædens budskab til dig? Luk op for glæden. Lad den komme ind. Lad den udtrykke sig. Mærk den.

Alle disse følelser indeholder stor intensitet.

Og øvelsen bringer os til det sjette princip: Dans i ilden.

At danse i ilden handler om bevidstheden om et sind, der konstant kan bevæge sig gennem befriende følelser og oplevelser. Og med disse bevægelser kan du indse, at du faktisk ikke er fanget. Du har netop gennem øvelsen her vist, at du lynhurtigt kan skifte følelser, hvis du giver dig selv tilladelse til at gøre det. Det eneste, du behøver er et skift i dine tanker, et skift i din holdning, et skift i dit fokus – og din oplevelse ændres.

Du er fri til at foretage dette skift til enhver tid.

Spørgsmålet bliver så: Hvad vil du gøre med den frihed? Hvordan vil du bruge den og til hvilket formål?

 

7 INVESTER TILLID

Normalt tænker vi på tillid som noget, der skal fortjenes. Ikke alene skal verden fortjene din tillid, andre mennesker skal også fortjene din tillid. Men fordi verden og mennesker omkring dig ændrer sig hele tiden og i øvrigt også er komplekse og tvivlsomme, så holder du din tillid til verden og andre tilbage. Du begrænser din tillid. Du siger: “Når en dag, der er mere styr på det og lidt mere kontrol, så kan jeg udvise tillid.” Eller når du bedre kan forudse, hvad andre vil gøre og sige, så kan du vise lidt mere tillid.

Men selvfølgelig kommer den dag aldrig.

Og imens visner alt det, du ikke viser tillid. Og du selv. Ja, du visner også.

Det, jeg inviterer dig ind i her, at du vender det hele på hovedet og vælger at investere tillid i stedet.

Hvorfor? Simpelthen fordi du kan.

I stedet for at vente på, at verden bliver mere sikker, eller venter på, at andre mennesker bliver mere forudsigelige, møder du frem med tillid, fordi det er det rigtige for dig og verden.

Og det er godt for dig: Tillid gør dig åben, rolig, afbalanceret og glad.

Og din måde at gribe det an på, vil inspirere andre til at gøre det samme.

Det, der afholder dig fra at investere mere tillid er det, jeg kalder “hvad-nu-hvis-tilgangen”. Hver gang du møder noget med “hvad nu hvis”, sætter du altid en begrænsende forventning bagefter….

  • Hvad nu hvis alt går galt?
  • Hvad nu hvis jeg mister mit job?
  • Hvad nu hvis mit ægteskab går i stykker?
  • Hvad nu hvis mit helbred fejler?
  • Hvad nu hvis jeg ikke har nok penge?
  • Hvad nu hvis jeg ikke har tid nok?
  • Hvad nu hvis hun eller han ikke kan lide mig?
  • Hvad nu hvis jeg gør mig til grin?

Igen og igen.

Hvad, de fleste ikke tænker over, er, at alt, hvad vi tilføjer efter “hvad nu hvis“, er ren fantasi. Men når det er fantasi, betyder det, at det kan ændres. At du har et valg.

Fra nu af, hver gang du hører eller tænker på ordene “hvad nu hvis”, vil jeg invitere dig til at forestille dig en stor, stærk  vikingekvinde, der vinker med et stort rødt flag, mens hun siger: “Stop, min kære! Du har et valg her!”

Dit valg er, at du kan forestille dig noget andet. Hvad nu hvis du er okay? Hvad nu hvis det kommer til at vise sig at være perfekt? Hvad nu hvis du får nok penge? Hvad nu hvis du får tid nok? Hvad nu hvis du er rask? Hvad nu hvis folk kan lide dig? Hvad nu hvis du kan vende situationen til det bedre?

At du stadig er her i livet og netop nu er i stand til at læse disse ord, er et bevis på, at du i det meste af dit liv, hvis ikke hele dit liv, har fundet eller modtaget det, du havde brug for.

Hvorfor leve i frygt for andre, frygt for verden og frygt for livet selv?

Stop med det og invester din tillid i stedet. Vælg, at være den, der ikke venter på, at andre gør sig fortjent til det eller at verden bliver ændrer sig. Vælg at være den, der investerer tillid igen og igen, fordi det er ligeså godt for dig, som det er for resten af ​​os.

 

8 HOLD FAST PÅ SANDHED

Det ottende princip handler om at stå op for eller at holde fast på sandheden.

Med det mener jeg, de sandheder vi ofte kalder de tidløse sandheder – sandheder vi kan beskrive som “Gyldne bjerge”.

Alle har meninger, men meninger er ofte svære og tunge at bære, fordi du hele tiden skal argumentere og forsvare dem – både overfor dig selv og overfor andre. Du skal hele tiden bevise, hvorfor dine meninger er bedre eller mere rigtige end andres meninger.

Så er der de “Gyldne bjerge”. Gyldne bjerge er universelle sandheder. Gyldne bjerge behøver ikke dig for at bære dem videre. De er der for alle at se. Når du taler om de Gyldne bjerge siger folk: “Ja, det er sandt, det er tidløs visdom” – ikke fordi det er din mening, men fordi det er sandt.

Du har en fint udviklet løgne-detektor inde i dig. Og denne indre løgne-detektor er både sofistikeret og konsekvent, hvis du lader den virke. Den vil fortælle dig, hvad der er sandt, og hvad der ikke er – uanset hvad andre siger. At stå op for sandheden betyder at stole på den. Stol på sandheden og de “Gyldne bjerge”.

 

Dette er de otte principper for vores tid. De vil hjælpe dig med at fastholde din kurs. Også når verden omkring dig ser ud til at være ude af kurs. Del principperne med dine venner og kolleger, din familie og dine børn.

Og ved at praktisere dem, vil du kunne finde stabilitet og styrke i det ustabile og du vil finde retning og balance i en retningsløs og usikker verden.

Dawa Tarchin Phillips, 6. maj 2017

 

Dawa Tarchin Phillips

Dawa Tarchin Phillips er fast lærer i Santa Barbara Bodhi Path Buddhist Center og uddannelseschef i Center for Mindfulness and Human Potential ved UCSB (University of California, Santa Barbara). Dawa Tarchin Phillips er mindfulness- og meditationsmester og  Vajrayana lama. Dawa Tarchin Phillips er forfatter til bogen ​​Mind Your Business: Mindful Leadership Breakthrough. Du kan læse mere om Dawa Tarchin Phillips her.

Artiklen er bragt i Tricycle Magazine, Summer 2017 issue. Artiklen er oversat og bragt med tilladelse fra forfatteren, Dawa Tarchin Phillips ©.

1 kommentar

Aase Dyrehauge
 

Tak for deling af denne artikel. Hvor er den fantastisk at have med på livets vej hver eneste dag :-) 

Læs mere
Læs mindre

Skriv en kommentar