Stress er ødelæggende


   

 

Jeg har selv prøvet det

Det kan være svært at forstå, hvad stress egentlig er og hvordan det kommer til udtryk i krop, sind og ånd, hvis man ikke selv har prøvet det.

For 20 år siden blev jeg ramt af voldsom stress, som lagde mig fuldstændig ned. Social fobi. Angst. Astma. Fibromyalgi og en masse andre ting ramte mig.

Derfor ved jeg, hvordan det er. Og stress er mere ødelæggende, end man tror.

Floranamastesmall kopi

Stress sætter sig i kroppen, så man i lang tid bagefter - også når man tror, man er kommet over det - stadig vil være mere "sprød" og modtagelig og sårbar overfor press, forandringer eller andre "triggere", der sætter uventede reaktioner og følelser igang.

Det er også derfor, vi ikke kan tale eller tænke os ud af stress. Og vi heller ikke kan komme med "standard løsninger" eller smarte quick-fix'es. Hver situation og hvert liv er forskelligt og skal behandles individuelt.

Vejen går gennem en kropslig tilgang med beroligelse af nervesystemet. Mindfulness, compassion og traumeterapeutiske værktøjer. Og små, tålmodige skridt - det mindste skridt, som giver dig succes, som jeg altid siger - er vejen ud af stress.

Jeg har lavet et lille online forløb, som kan give dig nogle enkle og lettilgængelige værktøjer og træninger, som kan give dig lindring og måske vise dig vejen videre.

Når du er klar til det kan du så måske tage skridtene videre med Mindfulness og måske traumeforløsende træninger.

Husk også, at du altid er velkommen til at kontakte mig for et evt. 1:1 forløb.

Jeg ønsker dig alt det bedste!

Kærligst,
Flora Tara Melchiorsen underskrift


430.000 danskere oplever symptomer på alvorlig stress. Hver dag.

De to sidste udgave af Den Nationale Sundhedsprofil fortæller, at op mod 700.000 danskere har dårligt mental sundhed. Godt hver sjette af den voksne danske befolkning har det psykisk dårligt. Og hver fjerde har et højt stressniveau.

Ifølge Stressforeningen er 35.000 danskere sygemeldt hver eneste dag pga. stress, udbrændthed eller psykiske symptomer. 430.000 danskere oplever symptomer på alvorlig stress hver dag.

Tallene er skræmmende og WHO forudser, at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i de kommende år.

Simon Pilolla udmattet bekymret eftertænksom stresset

 

Stress og frygt hænger sammen

Når du udsættes for en trussel. Eller tror, at du udsættes for en trussel, sker der en lang række af processer i kroppen.

Som noget af det første udskilles corticotropin i nervesystemet. 

Corticotropin stimulerer hypofysen, som  udskiller det binyre stimulerende stof ACTH, som får binyrerne til at udskille stresshormonet kortisol, som på kort sigt  styrker kroppens evne til at håndtere en stresset situation.

Samtidig udskilles epinefrin (adrenalin) og noradrenalin. De skaber en slags chok-effekt i kroppen, hvor pulsen og blodtryk øges, bronkierne udvider sig, leveren skaber glukose og fordøjelsen stopper. Blodet sendes ud til hjertet, de store muskelgrupper og hjernen. 

Altsammen for at skærpe vores sanser, opmærksomhed og gøre os klar til kamp eller flugt.

Og det kan jo være meget godt, hvis der virkelig er fare på færde.

Men hvis tilstanden fortsætter, så er kroppen i konstant beredskab og det skaber en lang række af problemer og skader i systemet.

Når vi i for lang tid har været låst i denne tilstand, sker der også det, at hjernen og kroppen begynder ikke rigtigt at 'stole på' hinanden.

Når hjernen gennem længere tid har kørt i en bestemt rille, så begynder kroppen at låse sig i præcis den stemning og så er det kroppen, der pludselig holder hjernen fast i ikke at kunne komme videre.

Hvis vi f.eks. alt for længe har været fanget i frygttanker, så vil ikke blot frygtcenteret i hjernen vokse, men kroppen vil også begynde at låse sig i et bestemt mønster af frygt - via kamp/flugt mekanismen i nerve-systemet.

Blodet vil pulsere hurtigere, fordøjelsen vil gå i stå og blive træg, immunforsvaret vil lukke ned og visse muskler vil konstant være opspændt og samtidig vil åndedrættet være kraftigt påvirket.

Og nu er det så pludselig kroppens reaktioner, der skaber en låsning, som så kaprer hjernen til at blive i det samme mønster. Så der sker altså  ikke kun et loop mellem hjernens forskellige dele, men også mellem krop og hjerne.

Vi kan faktisk være i den tilstand så længe, at den kan komme til at føles normal. Og vi derfor vil have modstand - især i kroppen - på at komme ud af den igen.

Der er skabt en form for afhængighed.

Rent konkret kan det være tilfældet, da stoffer som adrenalin og nor-adrenalin kan være afhængighedsskabende - også selv om de på sigt er yderste skadelige at være i for lang tid ad gangen.

Og når vores indre loop ‘krop-hjerne-krop’ først har låst sig fast, så er det uhyggeligt svært at komme ud af tilstanden igen.

Kvinde nervøse hænder

Hvad kan du gøre?

Der er ingen tvivl om, at stress ofte hænger sammen med ydre omstændigheder.

Men.

Det er ofte også disse ydre omstændigheder, som vi har sværest ved at gøre noget ved - især, når vi først er ramt.

Derfor må vi også gøre, hvad vi kan for at finde en måde at være i vores verden i, hvor vi kan styre uden om stressen og vide, hvad vi kan gøre, hvis vi mærker den.

Mindfulness og tryghedsskabende kropslige øvelser er effektive og gode veje at gå - både for at lindre opstået stress - og forebyggende.

Simona Pilolla med bregneblade

I første omgang handler det om at skabe tryghed og forudsigelighed i kroppen og i sindet.

Naturligvis skal alt det, der stimulerer stressen fjernes.

Og så skal helingen foregå i små, langsomme og overskuelige trin. Det tager som regel mindst lige så lang tid at komme ud af stress, som det har taget at komme ind i tilstanden.

Små, korte, daglige øvelser suppleret med blide yoga-bevægelser, som langsomt genskaber trygheden og balancen i kroppen sammen med enkle vejrtrækningsøvelser, som stimulerer nervesystemet er ofte den bedste vej ud af stress.

Langsomt, blidt, kærligt og tålmodigt.

Herunder kan du se nogle af de muligheder, jeg inviterer dig med i, som kan hjælpe mod stress.

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte mig på mail, hvis du har brug for at vide mere eller hvis du har spørgsmål.

Kærligst,
Flora Tara Melchiorsen underskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til livet...